Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 3, Nghệ An năm học 2014 - 2015

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 3, Nghệ An năm học 2014 - 2015 có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11, giúp các bạn luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học sinh giỏi. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 trường THPT chuyên Thái Nguyên năm 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Sinh học - Có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 - 2016 (Vòng 1)

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3

=====›&š=====

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 THPT

NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN LỊCH SỬ

Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (5 điểm)

Cách mạng công nghiệp là gì? Những tiền đề làm cho cách mạng công nghiệp ở Anh sớm hơn các nước khác? Hãy hoàn thành sơ đồ về cách mạng công nghiệp (theo mẫu sau):

Đề thi học sinh giỏi cấp trương môn Lịch sử lớp 11

Câu 2: (5 điểm)

Bằng những kiến thức cơ bản chính sách "Kinh tế mới" năm 1921 của Lê-nin em hãy cho biết:

a) Hoàn cảnh ra đời, nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới ở nước Nga xô viết năm 1921.

b) Nhận xét, đánh giá về nội dung, tác dụng, ý nghĩa của chính sách kinh tế mới và liên hệ với chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1986.

Câu 3: (6 điểm)

Bối cảnh lịch sử, thành tựu và tác dụng của văn học, nghệ thuật thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Trong thế kỷ XIX Việt Nam đã có những đóng góp gì cho văn hóa nhân loại.

Câu 4: (4 điểm) Bằng những kiến thức về lịch sử thế giới cận đại em hãy:

a) Dựa vào các gợi ý hãy điền các thông tin thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây:

u thuẫn

Hệ Quả

Sự kiện dẫn chứng

Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới – tư bản chủ nghĩa

Mâu thuẫn giữa các đế quốc

Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư sản

Mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với các nước đế quốc

b) Trình bày khái quát những sự kiện quan trọng đã xẩy ra trong 20 năm đầu của thế kỷ XX. Theo em sự kiện nào là quan trọng nhất ? Vì sao?

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11

Câu 1:

- Cách mạng công nghiệp là gì:

 • Từ cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, ở các nước châu Âu đã có bước phát triển nhảy vọt trong lĩnh vực sản xuất. Đó là cuộc cách mạng nhằm cơ khí hóa nền sản xuất thay thế cho lao động thủ công.
 • Về thực chất đây là cuộc cách mạng kỷ thuật của chủ nghĩa tư bản nhằm tạo ra một năng suất lao động cao hơn củng cố nền tảng của chế độ mới
 • Những tiền đề ở Anh:
 • Do cách mạng tư sản nổ ra sớm, tạo những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất (1642): Tư bản, nhân công và sự phát triển của kỷ thuật.
 • Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ XVIII kết thúc vào những năm 40 của thế kỷ XIX
 • Từ những phát minh kỷ thuật đầu tiên xuất hiện trong ngành công nghiệp dệt như: máy kéo sợ Gien-ni (1764), máy kéo sợi chạy bằng sức nước (1769), máy dệt chạy bằng sức nước (1785), máy hơi nước (1784)

- Hoàn thành sơ đồ (Hoàn thành mỗi ô cho 0.5 đ)

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 có đáp án

Câu 2

 • Hoàn cảnh:
  • 1921 sau khi nội chiến chấm dứt, nước Nga Xô Viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng chế độ mới gặp nhiều khó khăn: chiến tranh tàn phá nặng nề..., khủng hoảng chính trị... Chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp...
  • 3/1921 Đảng Bônsêvich Nga quyết định chuyển từ Chính sách cộng sản thời chiến sang chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê nin đề xướng...
 • Nội dung:
  • Nông nghiệp: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật...
  • Công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục CN nặng, tư nhân hóa những xí nghiệp dưới 20 công nhân, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư vào Nga. Nhà nước nắm các ngành chính kinh tế chủ chốt.
  • Thương nghiệp và tiền tệ: Tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, nhà nước mở lại các chợ, phát hành đồng rúp mới năm 1924.
 • Nhận xét:
  • Là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
 • Tác dụng, ý nghĩa:
  • Với chính sách này nhân dân Xô viết vượt qua những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, chỉ trong một thời gian ngắn nền kinh tế quốc dân nước Nga đã có những chuyển biến rõ nét....
  • Cho đến nay chính sách kinh tế mới còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng CNXH ở một số nước trên thế giới như cải cách ở Trung Quốc (1978), đổi mới ở Việt Nam (1986)
 • Liên hệ:
  • Chủ trưrơng đổi mới của Đảng ta năm 1986 là sự vận dụng sáng tạo chính sách KT mới của Lê Nin. Trong đổi mới kinh tế Đảng chủ trương phát triến kinh tế nhiều thành phần... theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ cơ chế bao cấp ...nhằm giải phóng sức sản xuất, mở đường cho sản xuất phát triển ...

Câu 3:

 • Bối cảnh lịch sử:
  • Thời kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới và chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
  • Ở phương Tây khi giai cấp tư sản nắm quyền thống trị và mở rộng việc xâm lược thuộc địa, đời sống của nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột ngày càng khốn khổ.
  • Các nhà văn, nhà thơ, những người hoạt động trên các lĩnh vực nghệ thuật đã phản ánh đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội trong các tác phẩm của mình.
 • Thành tựu, tác dụng:
  • Văn học
   • V. Huy-gô nhà văn Pháp , các tác phẩm của ông nhất là "Những người khốn khổ" L. Tôn-xtôi, nhà văn Nga, trong tác phẩm nổi tiếng "Chiến tranh và hòa bình", Mac Tuên nhà văn Mĩ "Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ".
   • Các sáng tác đã thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những người khốn khổ, mong tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ, miêu tả chân thực cuộc sống xã hội đương thời.
   • Ở các nước phương Đông văn học đã phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân, phong kiến, lòng khao khát và ý chí anh hùng trong đấu tranh cho độc lập, tự do, thể hiện lòng yêu nước, yêu hòa bình và lòng nhân đạo sâu sắc. tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược.
   • Tiêu biểu: R.Ta-go nhà văn hóa lớn của Ấn Độ, với tập thơ "Dâng" đoạt giải Nôben (1913), Lỗ Tấn nhà văn cách mạng Trung Quốc "AQ chính truyện", Hô-xê Ri-dan nhà thơ Phi-lip-pin "Đừng động vào tôi", Hô-xê Mac-ti nhà văn Cu-ba...
  • Về nghệ thuật:
   • Cuối thế kỷ XIX đầu XX các lĩnh vực nghệ thuật như kiến trúc, âm nhạc, điêu khắc củng rất phát triển, Cung điện Vecxai ở Pháp... là một công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc.
   • Cuối thế kỷ XIX đầu XX ở Pa-ri (Pháp) đã tụ họp nhiều nhà văn hóa lớn trong đó có các họa sĩ danh tiếng như Van Gốc (Hà Lan), Phu-gita (Nhật Bản), Picatxô (Tây Ban Nha), Lêvintan (Nga).
   • Về âm nhạc, nổi bật có Trai-cốp-xki (Nga) – một trong những điển hình của âm nhạc hiện thực thế giới thời bấy giờ. Tác phẩm nổi tiếng của ông: Con đầm pích, Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng.
 • Đóng góp của Việt Nam:
  • Đại thi hào Nguyễn Du với tác phẩm "Truyện Kiều", được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới
  • Quần thể di tích cố đô Huế - Di sản văn hóa văn hóa thế giới
  • Nhã nhạc cung đình Huế - Di sản văn hóa phi vật thể
  • Mộc bản triều Nguyễn - Di sản văn hóa tư liệu

Câu 4

a) Dựa vào các gợi ý hãy điền các thông tin thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây:

Mâu thuẫn

Hệ quả

Sự kiện dẫn chứng

Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới – tư bản chủ nghĩa

Bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản

HS có thể nêu dẫn chứng một trong số các cuộc cách mạng tư sản Anh, (1642), Pháp (1789)... nhưng phải chính xác về thời gian

Mâu thuẫn giữa các đế quốc

Bùng nổ các cuộc chiến tranh đế quốc

Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918

Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư sản

Bùng nổ phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản

Công xã Pa-ri 1871

Mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với các nước đế quốc

Bùng nổ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh

- HS có thể nêu Dẫn chứng một trong các phong trào như:

- Phong trào dân tộc Ấn Độ, Trung Quốc Châu Phi, Đông Nam Á... nhưng phải chính xác Về thời gian, sự kiện

- Hoặc HS có thể nêu khái quát một phong trào điển hình ở các khu vực trên vẫn cho đủ điểm

b) Trình bày khái quát những sự kiện quan trọng đã xẩy ra trong 20 năm đầu của thế kỷ XX. Theo em sự kiện nào là quan trọng nhất? Vì sao?

HS có thể nêu nhiều sự kiện khác nhau nhưng phải trình bày được tối thiểu các sự kiện:

 • Cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc.
 • Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918.
 • Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917.
 • Sự kiện quan trọng nhất
 • Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917.
 • Vì: Đã làm thay đổi cục diện thế giới, CNTB không còn là một hệ thống duy nhất, mở đầu thời kỳ mới trong lịch sử thế giới: thời hiện đại. Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới, cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Đánh giá bài viết
2 12.246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 11 Xem thêm