Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh số 3

Đề KSCL đầu năm môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

Nằm trong bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4, đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập dựa trên nội dung sách tiếng Anh 3 giúp các em ôn tập lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Exercise 1: Khoanh tròn đáp án đúng

1. Trong các từ “ book ,ruler, Linda, pen” từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại

A. Book

B. Linda

C. ruler

D. pen

2. Câu “ this is my school” có nghĩa tiếng Việt là

A. Đây là phòng học của mình

B. Đây là thư viện của trường mình

C. trường học của mình rất to.

D. đây là trường học của mình

3. Từ còn thiếu trong câu “ stand ……………. Please”

A. Up

B. down

C. it

D. not

4. Để giới thiệu trường của mình em nói là

A. My school is school Hien Nam

B. School my is Hien Nam

C. My school is Hien Nam school

D. my school Hien Nam

5. Trong các từ “ pen, eraser, book, ruler” từ nào có nghĩa là “cái bút”

A. Pen

B. eraser

C. ruler

D. book

6. Bạn Mai gặp Lili vào lúc 8 giờ sáng bạn chào Lili là

A. Good morning, Lili

C. she is Lili

B. Good morning, Mai

D. Lili, sit down, please

7. Em sẽ đáp lại “Is your school big?” bằng câu

A. Yes, it isn’t.

B. no, it is not

C. no, it is

D. yes, is it

8. Lỗi sai trong câu “she are my friend” là

A. She

B. are

C. my

D. friend

9. Trong các từ sau từ vào viết đúng chính tả

A. Smal

B. smlla

C. small

D. smoll

10. Khi muốn xin phép ra ngoài em nói như thế nào?

A. Stand up, please

C. who’s she?

B. May I go out?

D. may I come in?

Exercise 2: Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Name / what / it / is?

…………………………………………………………………………………..

2. Is / my / friend / he.

…………………………………………………………………………………..

3. Classroom / is / my / this.

…………………………………………………………………………………..

4. School / is / my / big.

…………………………………………………………………………………..

5. Linda / is / she.

…………………………………………………………………………………..

Exercise 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại

Peter: 1………………………., Lili. How are you?

Lili: Hello, Peter. I’m fine. Thank you.

Peter: This is my new school. It is Hien Nam 2…………………….

Lili: 3………………………it big?

Peter: 4…………………….., it is.

Lili: And who is this?

Peter: He is my friend. 5………………….. is Nam.

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm