Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 trường THPT Đức Thọ, Hà Tĩnh năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 trường THPT Đức Thọ, Hà Tĩnh năm học 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo hay được Vndoc.com sưu tầm. Đề gồm 9 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 180 phút, đã có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

Trắc nghiệm môn Toán: Tiệm cận hàm số - Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015-2016
Môn thi: Toán 12
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1. (2,5 điểm). Cho hàm số: Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng 1

Câu 2. (0,5 điểm). Giải phương trình: 4sinx + cosx = 2 + sin2x

Câu 3. (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 + 3x2 - 9x + 1 trên đoạn [- 2; 2].

Câu 4 (1,5 điểm).

a) Giải phương trình: 52x 24.5x-1 - 1 = 0

b) Giải phương trình: Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Câu 5 (0,5 điểm). Trường trung học phổ thông Đức Thọ có tổ Toán - Tin gồm 10 giáo viên trong đó có 3 giáo viên nam, 7 giáo viên nữ; Tổ Lý - Hóa - Sinh gồm 12 giáo viên trong đó có 3 giáo viên nam, 9 giáo viên nữ. Chọn ngẫu nhiên mỗi tổ 2 giáo viên đi chuyên đề. Tính xác suất sao cho các giáo viên được chọn có cả nam và nữ.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 và SA = a. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBM) với M là trung điểm của CD.

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, AB = 2BC. Gọi D là trung điểm của AB, E nằm trên đoạn thẳng AC sao cho AC = 3EC. Biết phương trình đường thẳng chứa CD là x - 3y + 1 = 0 và điểm Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

Câu 8 (1,0 điểm).Giải hệ phương trình sau

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Câu 9 (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

----------------- Hết -----------------

Đánh giá bài viết
1 327
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm