Đề thi KSCL môn Lịch sử 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ TỔNG HỢP
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Lịch sử 10 (Dành cho lớp 10 Chuyên Địa)
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian giao đề)
Câu 1(3,0 đim).
Em hiểu thế nào là Thị tộc, Bộ lạc? Phân tích mối quan hệ trong Thị tc và Bộ lạc? Những dấu
ấn của thời kì Công xã thị tộc còn lưu giữ đến ngày nay được biểu hiện như thế nào?
Câu 2(3,5 đim).
Anh (chị) hãy làm sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây về:
Thời gian ra đời, điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, giai cấp xã hội ?
Câu 3(3,5 đim).
Vì sao nói: Nhà Đường là đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc?
-------------------------Hết--------------------------
(Thí sinh không được s dng tài liu; Cán b coi thi không gii thích gì thêm)
H và tên thí sinh:.......................................................S báo danh:......................................
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ TỔNG HỢP
HDC ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Lịch sử 10 (Dành cho lớp 10 Chuyên Địa)
Câu 1
Em hiu thế nào là Th tc, B lc? Phân tích mi quan h trong Th tc và
B lc? Nhng du n ca thi kì Công xã th tc còn lưu gi đến ngày nay
đư
c biu hi
n như thế nào?
3,0
đim
* Thị tộc, Bộ lạc:
- Thị tộc là một nhóm người....có chung dòng máu................
- Bộ lạc là tập hợp một số Thị tộc hợp thành...............................
* Phân tích mối quan hệ trong Thị tộc và Bộ lạc:
- Hợp tác lao động....
- Hưởng thụ bằng nhau...
- Đoàn kết, gắn bó, yêu thương lẫn nhau........
...tính cộng đồng.
* Dấu ấn... ngày nay:
- Tổ chức: Dòng họ, đứng đầu Trưởng họ; tchức làng, bao gồm nhiều
dòng họ sống quây quần......
- Quan hệ: làng xóm ti la tt đèn có nhau..., lá lành đùm lá rách..., đoàn kết
...
- Trong tập thể lớp: ....(tự do).
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
Câu
2.
Anh (ch) hãy làm rõ s khác nhau gia các quc gia c đại phương Đông
và phương Tây v : Thi gian ra đời, điu kin t nhiên, kinh tế, chính tr,
giai cp xã hi ?
(3,5
đim).
* Làm rõ sự khác nhau gia các quốc gia cđại phương Đông phương
Tây:
Nội dung Phương Đông Phương Tây
Thi gian
hình
thành
TNK IV- III TCN TNK I TCN
Điu kin
t
nhiên
Thuận lợi... Đất đai phù sa
màu mỡ, khí hậu ....
Khó khăn... Đất đai khô
cằn........
Xã hi
* 3 giai cấp:
- Quý tộc: ...
- Nông dân công xã: ..
- Nô lệ: ..
* S tn ti ca xã hi da
trên sức lao động của nông
dân công xã.
* 3 tầng lớp:
- Chủ nô:...
- Bình dân:...
- Nô lệ:....
* Sự tồn tại của xã hội dựa
trên sự bóc lột sức lao động
của nô lệ.
0,5
0,5
1,0
Kinh tế
- Kinh tế nông nghiệp chủ
đạo. Ngoài ra thủ công
nghiệp và buôn bán....
- Kinh tế thủ công nghiệp
thương nghiệp phát triển.
Ngoài ra trồng cây lâu
năm......
Chính tr
Chế độ quân chủ chuyên chế
Trung Ương tập quyền, vua
quyền lực tối cao, quyết
định mọi công việc của đất
nước....
Duy t nền dân chủ cổ đại
hay còn gọi là nền dân chủ
nô.....
0,75
0,75
Câu 3
Vì sao nói: Nhà Đường là đỉnh cao ca chế độ phong kiến Trung Quc? (3,5
đim).
* Nhà Đường là đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc. Vì:
- Chính tr: B máy chính quyn được hoàn thin, quyn lc tp trung cao
độ trong tay Hoàng đế....C th:.............................
+ Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Đường
+ Đặt chức quan Tiết độ sứ...
+ Mở khoa thi đ tuyển chọn nhân tài...
- Kinh tế: Có nhiu chính sách tiến b v kinh tế. Dưới thi Đường, nn
kinh tế phát trin thnh vượng. C th:.....................
+ Nông nghiệp: Áp dng chính sách quân điền....
+ Thủ công nghiệp: phát triển...quy mô lớn...
+ Thương nghiệp: Xuất hiện nghề buôn lớn: Buôn chuyến, buôn thuyền;
những thương nhân lớn; đặc biệt hình thành những con đường buôn bán ln
(con đường tơ lụa)....
-Văn hóa: Nhà Đường đã xây dng được nn văn hóa đặc săc và phong
phú....đặc bit là Thơ
Đường.....................................
- Đối ngoi: ...chính sách xâm lược, bành trướng...........
* Nhận xét: Dưới thời Đường, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa...phát triển
toàn diện trình độ cao. Đời sống nhân dân no ấm. vậy nhà Đường được
coi là đỉnh cao của chế độ phong kiến TQ.
1,0
1,0
0,75
0,5
0,25

Đề thi KSCL môn Lịch sử 10 năm học 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi KSCL môn Lịch sử 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, nội dung tài liệu gồm 6 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 114
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm