Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 38

Lịch Sử 10: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 38, nội dung tài liệu gồm 6 bài tập trang 58, 59, 60 kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh có kết quả tốt hơn trong học tập.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 58 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống trước mốc thời gian Quốc tế thứ nhất được thành lập.

Lời giải:

29-8-1864
X 28-9-1864
28-9-1871

Bài 2 trang 59 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hoạt động chủ yếu của Quốc tế nhằm mục đích gì?

Lời giải:

* Hoạt động

- Trong thời gian tồn tại Quốc tế thứ nhất tiến hành 5 đại hội

- Hoạt động chủ yếu nhằm:

+ Truyền bá học thuyết Mác.

+ Chống tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.

+ Thông qua những nghị quyết: tán thành bãi công, thành lập công đoàn, đấu tranh có tổ chức, đòi ngày làm 8 giờ và cải thiện đời sống công nhân.

- Quốc tế có nhiều đóng góp cụ thể giúp đỡ phòng trào công nhân.

- Năm 1876, Quốc tế thứ nhất tuyên bố giải tán.

Bài 3 trang 59 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quốc tế thứ nhất có vai trò như thế nào đối với phong trào công nhân quốc tế? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Lời giải:

Là tổ chức quốc tế đầu tiên quan tâm đến quyền lợi của những người lao động
Tập hợp được các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột
X Góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế và đoàn kết, thống nhất lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải phóng lời người khỏi áp bức, bóc lột

Bài 4 trang 59 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hãy nối các sự kiện ở cột B với mốc thời gian ở cột A cho đúng.

Lời giải: Học sinh tự giải

Bài 5 trang 60 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát hình 77 trong SGK, theo em hình đó phản ánh sự kiện gì? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Lời giải:

Cuộc họp của các thành viên trong tổ chức Đồng minh những người cộng sản
Đại hội thành lập Quốc tế thứ nhất
X Cuộc họp của các ủy viên công xã tại tòa Thị chính

Bài 6 trang 60 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Trình bày ngắn gọn những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pari:

Lời giải:

Bản chất nhà nước kiểu mới của công xã Pa-ri được thể hiện qua cấu tổ chức và hoạt động thực tế:

- Ngày 26 - 3 - 1871 chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

- Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là lực lượng vũ trang nhân dân.

- Tách nhà thờ ra khỏi những hoạt động của trường học và nhà nước.

- Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ:

• Công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà bọn chủ bỏ trốn.

• Kiểm soát chế độ tiền lương, giảm giờ làm, cấm cúp phạt công nhân.

• Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 38. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 10 Xem thêm