Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 37

Lịch Sử 10: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

VnDoc mời bạn đọc tham khảo tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 37, nội dung tài liệu gồm 4 bài tập trang 57, 58 kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh có kết quả tốt hơn trong học tập.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 57 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào những thông tin trong SGK, hãy trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của Các Mác và Phiriđrích Ăngghen.

Lời giải:

+ Các Mác:

- Các Mác sinh ngày 5/5/1818 trong một gia đình luật sư gốc Do thái có tư tưởng tự do tiến bộ, tại thành phố Tơ-ri-ơ (Đức).

- Năm 1842, làm cộng tác viên, rồi Tổng biên tập Báo sông Ranh - một tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng.

- Năm 1843, cùng vợ sang Pa-ri (Pháp) ở đây C.Mác thường xuyên tiếp xúc với những nhà hoạt động cách mạng, nghiên cứu cách mạng Pháp, các tác phẩm triết học và xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp - Đức”.

+ Ông nhận định: Giai cấp vô sản được giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.

+ Phiriđrích Ăngghen:

- Ăng-ghen sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Bác-men (Đức)

- Từ năm 1842, ông sống ở Anh, tại đây viết cuốn “Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh”, nêu rõ sự bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.

+ Ông kết luận: Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giia cấp tư sản và tự giải phóng khỏi mọi xiềng xích.

+ Năm 1844, sang Pa-ri gặp C. Mác, từ 1844 - 1847 C.Mác và Ăng-ghen viết những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, từng bước hình thành học thuyết Mác.

Bài 2 trang 58 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát hình 74 - C. Mác tại phiên họp của Đồng minh những người cộng sản, két hợp với những thông tin trong SGK, em hãy cho biết Đồng minh những người cộng sản được ra đời trên cơ sở của tổ chức nào? Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

Đồng minh những người lao động
X Đồng minh những người chính nghĩa
Đồng minh những người cách mạng

Bài 3 trang 58 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do ai soạn thảo? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Lời giải:

X Các Mác và Phiriđrích Ăngghen
Bêben và Rôđa Lúcxembua
V. I. Lênin

Bài 4 trang 58 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là gì? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng nhất.

Lời giải:

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh chống ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.
Củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của giai cấp vô sản là lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng xã hội mới không có “người bóc lột người”
X Từ đây giai cấp công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường để thực hiện mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 37. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 10 Xem thêm