Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 39

Lịch Sử 10: Quốc tế thứ hai

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 39, nội dung tài liệu gồm 5 bài tập trang 60, 61 kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh có kết quả tốt hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 60 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Cuối thế kỉ XIX, sự kiện nào của phong trào công nhân đã đi vào lịch sử với tên gọi Quốc tế lao động? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Lời giải:

Phong trào đấu tranh đòi tăng lương và quyền dân chủ của công nhân Pháp năm 1886
Cuộc bãi công của công nhân khuân vác ở bến tàu Luân Đôn (Anh) vào cuối thập niên 80
Phong trào đấu tranh mạnh mẽ đòi cải thiện đời sống cho người lao động diễn ra tại Đức trong những thập niên 70 – 80
X Cuộc bãi công của gần 40 vạn công nhân dệt Sicagô (Mĩ) ngày 1-5-1886 đòi thực hiện chế độ ngày làm việc 8 giờ

Bài 2 trang 60 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Theo em, những nghị quyết quan trọng nào được thông qua tại Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai?

Lời giải:

- Ngày 14 - 7 - 1889, Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng:

+ Nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi nước.

+ Đề cao vai trò đấu tranh chính trị.

+ Tăng cường phong trào quần chúng.

+ Đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, và lấy ngày 1 - 5 hằng năm làm ngày Quốc tế lao động.

Bài 3 trang 61 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hãy điền tên các Đảng (hoặc tổ chức) công nhân các nước ứng với mốc thời gian thành lập.

Lời giải:

Năm thành lập Tên đảng
1875 Đảng Công nhân xã hội dân chủ Đức
1876 Đảng Công nhân xã hội Mĩ
1879 Đảng Công nhân Pháp
1883 Nhóm Giải phóng lao động Nga
1884 Liên minh xã hội dân chủ ở Anh

Bài 4 trang 61 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào những thông tin trong bài học, hãy trình bày những nét lớn về hoạt động của Quốc tế thứ hai cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải:

Cuối thế kỉ XIX Đầu thế kỉ XX

- Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại hội, nhờ vai trò của Ph.Ăng-ghen Quốc tế thứ hai đã có những đóng góp quan trọng trong phong trào công nhân thế giới cuối thế kỉ XIX:

+ Đoàn kết phong trào công nhân ở châu Âu và Mĩ.

+ Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước...

- Cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra gay gắt và phức tạp giữa khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội.

- Do sự thiếu nhất trí về đường lối chiến lược, chia rẽ về tổ chức Quốc tế thứ hai dần phân hóa và tan rã khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

Bài 5 trang 61 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Theo em, nguyên nhân nào làm cho Quốc tế thứ hai bị tan rã?

Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng.

Lời giải:

Do thiếu người lãnh đạo
X Do thiếu nhất trí về đường lối chiến lược và chia rẽ về tổ chức
Do bị đình trỉ hoạt động

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 48
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 10 Xem thêm