Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 31

Lịch Sử 10: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

VnDoc mời bạn đọc tham khảo tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 31, nội dung tài liệu gồm 3 bài tập trang 45, 46 kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Lịch sử. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 47 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát hình 56 - Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng trong SGK và dựa vào nội dung bài học em hãy:

a. Trình bày tóm tắt nội dung bức tranh vào chỗ chấm (…) dưới đây.

Lời giải:

Bức tranh “Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng” miêu tả cảnh một người nông dân đã già trên tay cầm cái cuốc đã mòn ⇒ nông nghiệp lạc hậu. Trên lưng cõng hai người đàn ông béo tốt, đại diện cho 2 đẳng cấp: Tăng lữ và Quý tộc. Trong túi quần, túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc. Có những con thỏ, con chuột đang gặm phá hoại mùa màng.

b. Cho biết tác giả bức tranh muốn thể hiện điều gì?

Lời giải:

Tác giả muốn thể hiện:

- Pháp thời kì này vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu.

- Nông dân phải chịu sự áp bức của Quý tộc, Tăng lữ. Nông dân nhận ruộng đất của lãnh chúa để cày cấy và phải nộp địa tô hết sức nặng nề.

c. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Pháp vào thế kỉ XVIII được gọi là gì?

Chủ nghĩa xã hội không tưởng
X Triết học ánh sáng
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chủ nghĩa xã hội xét lại

+) Những người tiêu biểu cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Pháp vào thế kỉ XVIII là những ai?

Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê
C. Mác, P. Ăng ghen
Ôlivơ Crômoen
X Môngtexkiơ, Vônte, Rútxô

Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát hình 57 - Tấn công ngục Baxti - trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Sự kiện tấn công ngục Baxti diễn ra ngày nào?

Ngày 5-5-1789
Ngày 16-6-1789
X Ngày 14-7-1789
Ngày 11-7-1792

+) Sự kiện tấn công ngục Baxti có ý nghĩa như thế nào với cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Đánh dấu cách mạng Pháp đã đạt tới đỉnh cao
X Sự kiện mở đầu của cách mạng
Đánh dấu chế độ quân chủ ở Pháp được phục hồi
Đánh dấu sự thoái trào của cách mạng

b. Điền những thông tin phù hợp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây để thấy được những diến biến chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Thời gian Sự kiện
Ngày 14-7-1789 Tấn công ngục Baxti
Cuối tháng 8 - 1789 Quốc hội Lập hiến thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
Tháng 4 -1792 Chiến tranh giữa Pháp và liên quân phong kiến Áo – Phổ bùng nổ
Ngày 10-8-1792 Quần chúng cách mạng nắm toàn bộ chính quyền ở Pari, thành lập các công xã cách mạng
Ngày 21-9-1792 Nền Cộng hòa thứ nhất được thiết lập
Ngày 2-6-1793 Nhiều đại biểu Girôngđanh bị bắt, chính quyền chuyển sang tay phái Giacôbanh
Ngày 27-7-1794 Lực lượng tư sản phản các mạng tiến hành đảo chính, bắt Rô-be-spie và các nhân vật chủ chốt của phái Giacôbanh

c. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Tại sao nói chính quyền Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

X Giải quyết ruộng đất cho quần chúng nhân dân, thực hiện quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp
Thành lập chính quyền do nhân dân làm chủ
Ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích công thương nghiệp phát triển
X Dập tắt các cuộc nổi loạn trong nước và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới

+) Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa như thế nào?

X Lật đổ chế độ phong kiến và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp
Hình thành một nhà nước kiểu mới ở Pháp dưới hình thức quân chủ lập hiến
Mở ra thời kì phát triển mạnh mẽ của chế độ phong kiến ở châu Âu
X Mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 31. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 10 Xem thêm