Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 29

Lịch Sử 10: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

VnDoc mời bạn đọc tham khảo tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 29, nội dung tài liệu gồm 4 bài tập trang 43, 44 kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Lịch sử. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát lược đồ hình bên và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Xác định lãnh thổ Nêđéclan trước cách mạng tư sản bằng cách dùng bút chì màu đỏ tô đậm đường biên giới và dùng bút màu vàng tô lên phần lãnh thổ.

b. Gạch chân những địa danh là trung tâm thương mại nổi tiếng của Nêđéclan đầu thế kỉ.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 29

Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Đến giữa thế kỉ XVI, nhân dân Nêđéclan chịu sự thống trị của quốc gia nào?

Anh
Pháp
X Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha

+) Cách mạng Hà Lan được hoàn thành vào năm nào?

Năm 1567
Năm 1579
Năm 1609
X Năm 1648

+) Cách mạng Hà Lan đã đạt được những kết quả gì?

X Thống nhất hệ thống tiền tệ, đo lường, tổ chức quân sự và chính sách đối ngoại
Củng cố và mở rộng quan hệ sản xuất phong kiến
Bảo vệ Giáo hội và chống lại đạo Canvanh
X Thống nhất các tỉnh miền Bắc Nêđéclan thành một nước cộng hòa độc lập

+) Cách mạng Hà Lan có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Khẳng định tính ưu việt của chế độ phong kiến lúc bấy giờ
X Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, báo hiệu một thời đại mới-thời đại của các cuộc cách mạng tư sản
Báo hiệu một thời kì mới của các cuộc cách mạng vô sản
Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Bài 3 trang 44 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào bài học, em hãy:

a. Trình bày những nét chính về đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng vào chỗ chấm (…) dưới đây:

Lời giải:

- Đầu TK XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.
+ Công nghiêp: Công trường thủ công chiếm ưu thế, công nghiệp len dạ rất phát triển.

+ Thương nghiệp: Ngoại thương phát triển mạnh mẽ, chủ yếu là bán len dạ và buôn nô lệ da đen.

+ Nông nghiệp: Chủ nghĩa tư bản thâm nhập vào nông nghiệp: chăn nuôi cừu.

- Xã hội:

+ Giai cấp tư sản và quý tộc mới ra đời và giàu lên nhanh chóng.

+ Nông dân: đời sống khổ cực ⇒ kiên quyết chống phong kiến.

- Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của CNTB: Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuế thuyền bè.

+ Đàn áp trục xuất tín đồ Thanh giáo, tiến hành chiến tranh với scot-len → nhân dân đứng lên đấu tranh.

b. Điền vào chỗ chấm (…) trong khung dưới đây những mốc thời gian phù hợp và sắp xếp các sự miện cho đúng với diễn biến của Cách mạng tư sản Anh bằng cách đánh số từ 1 đến 5 vào ô trống màu đỏ ở đầu mỗi đoạn văn.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 29

Bài 4 trang 44 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Ô. Crômoen - hình 52 trong SGK gắn với dự kiện nào của cách mạng tư sản Anh?

Tuyên chiến với lực lượng của nhà vua, quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh
X Người đứng đầu nước cộng hòa Anh khi vua Sáclơ I bị xử tử vào đầu năm 1649
X Người đã đưa quân chinh phục Ailen và Xcốtlen, thiết lập nền độc tài quân sự năm 1653 với tước bảo hộ công
Người đã đưa Vinhem Ôrangiơ lên ngôi vua vào tháng 12 năm 1688

+) Cách mạng tư sản Anh đã đạt được những kết quả gì?

Củng cố và duy trì sự phát triển của chế độ phong kiến
X Lật đổ chế độ phong kiến
Đưa tầng lớp nhân dân lao động lên làm chủ chính quyền
X Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 29. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 10 Xem thêm