Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 36

Lịch Sử 10: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

VnDoc mời bạn đọc tham khảo tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 36, nội dung tài liệu gồm 5 bài tập trang 56, 57 kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 56 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Giai cấp tư sản được hình thành từ những lớp người nào?

Những địa chủ, chủ nô
X Những chủ xưởng, chủ nhà máy, chủ hang buôn, chủ đồn điền
Những công nhân quý tộc

+) Giai cấp vô sản có nguồn gốc hình thành từ tầng lớp nào?

Những nô lệ và tù binh
X Những nông dân bị mất đất, thợ thủ công bị phá sản
Những công chức nghèo và những người buôn bán nhỏ

+) Những hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản là gì?

Bắt giam các chủ xưởng, chủ nhà máy
X Đập phá máy móc, đốt công xưởng
Bãi công đì tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các nghiệp đoàn

Bài 2 trang 56 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Nối cột A với cột B dưới đây cho đúng với sự kiện diễn ra ở mỗi nước.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 36

Bài 3 trang 56 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát hình 71 - Công nhân Anh đưa Hiến chương đến Nghị viện trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy cho biết cuộc đấu tranh đó thuộc phong trào nào?

Lời giải:

Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Khởi nghĩa Liông ở Pháp
Khởi nghĩa Sơlêdin ở Đức
X Phong trào Hiến chương ở Anh
Bài 4 trang 56 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Những ai là đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa xã hội không tưởng? Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng.

Lời giải:

Môngtexkiơ, Vonte, Rútxô
Canvanh, Luthơ
X Xanh Ximông, Sáclơ Phurie, Rôbớt Ôoen

Bài 5 trang 57 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Theo em, học thuyết về chủ nghĩa xã hội không tưởng có những mặt tích cực và hạn chế như thế nào?

Lời giải:

+ Mặt tích cực:

- Phê phán xã hội tư bản.

- Có ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân.

- Dự đoán về xã hội tương lai.

- Cổ vũ người lao động, là tiền đề cho học thuyết Mác sau này.

+ Mặt hạn chế:

- Không phát hiện được những quy luật phát triển của chế độ tư bản.

- Không nhìn thấy lực lượng xã hội có khả năng xây dựng xã hội mới là giai cấp công nhân nên kế hoạch đề ra đều không thực hiện được.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 36. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 10 Xem thêm