Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 4

Lịch Sử 10: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 4, nội dung tài liệu gồm 5 bài tập trang 9, 10 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả tốt hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng:

Lời giải:

+) Các ngành kinh tế chủ đạo của Hi Lạp và Rôma là:

Thủ công nghiệp
Nông nghiệp và thủ công nghiệp
X Thủ công nghiệp và thương nghiệp
Thương nghiệp

+) Điều kiện tự nhiên của Hi Lạp và Rôma có ảnh hưởng như thế nào?

Thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp
X Thuận lợi cho việc xây dựng các cảng biển và sự phát triển của thương nghiệp
Thuận lợi cho việc trồng trọt các loại cây ăn quả

+) Nhà nước cổ đại phương Tây thường được gọi là:

Thị quốc
Quốc gia thành thị
Quốc gia thành bang
X Cả 3 phương án trên đều đúng

+) Bộ phận cư dân đông đảo nhất trong xã hội cổ đại phương Tây là:

X Nô lệ
Chủ nô
Bình dân thành thị
Nông dân

+) Hệ chữ cái của người Rôma ban đầu có:

24 chữ cái
22 chữ cái
26 chữ cái
X 20 chữ cái

Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Em hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống trong các câu sau:

Lời giải:

S Đênaruixơ là đồng tiền cổ của Hi Lạp
Đ Aten là trung tâm của Attích
S Hội đồng 500 người (trong nhà nước Aten) có vai trò như một chính phủ, điều hành đất nước
Đ Nhà nước dân chủ điển hình của Hi Lạp là Aten
Đ Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính trong xã hội cổ đại phương Tây
S Attích là một thị quốc của Hi Lạp cổ đại
S Kiều dân là cư dân không có quyền tự do trong xã hội cổ đại phương Tây
S Cuộc khởi nghĩa nô lệ do Xpactacút lãnh đạo diễn ra vào thế kỉ I SCN

Bài 3 trang 9 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào các kiến thức đã học, em hãy hoàn thành các câu sau:

Lời giải:

+) Trung tâm buôn bán nô lệ lớn nhất thế giới cổ đại là Đê-lốt, Pi-rê.

+) Đồng tiền Đênaruixơ là của thị quốc Rô-ma.

+) Giai cấp thống trị trong các quốc gia cổ đại phương Tây là Chủ nô.

+) Giai cấp đông đảo nhất trong các quốc gia cổ đại phương Tây là nô lệ.

+) Bộ phận có tư cách và có quyền công dân trong các quốc gia cổ đại phương Tây gọi là công dân.

+) Hai thành bang lớn nhất của Hi Lạp cổ đại là Aten và Xpác

+) Cuộc khởi nghĩa nô lệ nổi tiếng thời cổ đại do Xpactacút lãnh đạo.

+) Vị tướng nổi tiếng thế giới có công lao trong việc thành lập đế quốc Rôma là Xê-da.

+) Cuộc chiến tranh nổi tiếng thời cổ đại diễn ra giữa Hi Lạp và Ba Tư

Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào các kiến thức đã học, em hãy nối các nội dung phù hợp với các nhân vật trong bảng dưới đây:

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 4

Bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào nội dung bài học, em hãy cho biết thể chế dân chủ cổ đại được biểu hiện qua cơ cấu bộ máy nhà nước Aten như thế nào?

Lời giải:

- Hơn 30 000 người là công dân Aten có tư cách và quyền công dân. Khoảng 15 000 kiều dân được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân. Nô lệ lao động phục dịch và không có quyền gì.

- Hơn 30 000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.

- Không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người làm thành Hội đồng 500 người, có vai trò như Quốc hội, thay mặt dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm.

- Bầu 10 viên chức điều hành mọi công việc, nhiệm kì 1 năm.

- Hàng năm mọi công dân họp một lần ở quảng trường, nơi ai cũng có thể phát biểu và biểu quyết những việc lớn của quốc gia.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 10 bài 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 10 Xem thêm