Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 29

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 29 trang 144: Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đec-lan trước cách mạng.

Trả lời:

- Kinh tế:

• Đầu thế kỉ XVI, Nê-đec-lan là một trong những vùng kinh tế phát triển nhất châu Âu với nhiều thành phố, hải cảng xuất hiện và trở thành trung tâm thương mại nổi tiếng như U-trếch, Am-xtec-dam,...

• Công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ.

- Xã hội:

• Giai cấp tư sản sớm hình thành, ngày càng có thế lực về kinh tế nhưng bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha.

• Tư tưởng Tân giáo được truyền bá đến Nê-đec-lan.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 29 trang 144: Trình bày diễn biến chính của cách mạng Hà Lan?

Trả lời:

Diễn biến chính của cuộc cách mạng Hà Lan

• 8/1566, nhân dân miền Bắc Nê-đec-lan khởi nghĩa, tấn công vào Giáo hội – chỗ dựa vững chắc của chính quyền Tây Ban Nha.

• 8/1567, Tây Ban Nha đưa quân sang đàn áp dã man những người khởi nghĩa nhưng không ngăn trở được sự phản kháng của quần chúng.

• 4/1576, quân khởi nghĩa làm chủ các tỉnh phía bắc.

• 1/1579, Hội nghị U-trech gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập “ Các tỉnh Liên Hiệp”.

• 7/ 1581, vua Tây Ban Nha là Phi-lip II bị phế truất.

• 1648, Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của Hà Lan.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 29 trang 145: Hãy nêu đặc điểm tình hình Anh trước cách mạng.

Trả lời:

Đặc điểm của tình hình nước Anh trước cách mạng:

- Kinh tế: Kinh tế TBCN phát triển nhất Châu Âu.

+ Sản xuất công trường thủ công chiếm ưu thế.

+ Buôn bán len dạ và buôn nô lệ.

+ Hiện tượng “rào đất cướp ruộng” trong nông nghiệp.

- Xã hội:

+ Một bộ phận quý tộc phong kiến phân hóa thành quý tộc mới, tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng.

+ Đời sống nhân dân cực khổ.

- Chính trị:

+ Nền quân chủ chuyên chế Anh ngày càng trở nên bảo thủ, lạc hậu, kiềm hãm sự phát triển của tư sản và quý tộc mới.

+ Dưới thời vua Saclơ I, nhiều loại thuế mới được đặt ra đời sống nhân dân càng thêm cơ cực.

⇒ Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới và nhân dân Anh với thế lực phong kiến phản động Anh ngày càng gay gắt.

Giải bài tập Lịch Sử 10 bài 1 trang 145: Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan.

Trả lời:

- Tính chất: Cách mạng Hà Lan là một cuộc cách mạng tư sản dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.

- Ý nghĩa:

• Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

• Lật đổ ách thống trị của phong kiến Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

• Mở ra thời đại mới, thời đại bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản.

Bài 2 trang 145 Lịch Sử 10: Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh.

Trả lời:

Diễn biến của cuộc Cách mạng tư sản Anh:

- 4/1640, Sáclơ I triệu tập Quốc hội đòi tăng thuế nhưng Quốc hội phản đối kịch liệt.

- 8/1642 vua Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội → CMTS Anh bùng nổ.

- 1645 Crom-oen nắm chính quyền. Ông cho xây dựng đội quân sườn sắt có kỉ luật và chiến đấu dũng cảm

- 1648 vua Sác – Lơ bị bắt.

- 1649 Dưới áp lực của quần chúng, Sác-lơ I bị xử tử → Nền cộng hòa được thiết lập.

- 1653 Crom-oen trở thành Bảo hộ công, nền độc tài quân sự được thiết lập.

- 1688 Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ (quốc trưởng Hà Lan và là con rể vua Anh) lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

Kết quả:

• Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập.

• Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Đánh giá bài viết
1 267
Sắp xếp theo

    Lịch sử lớp 10

    Xem thêm