Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 26

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 26 trang 131: Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn? So sánh với thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Đời sống nhân dân: Chịu nhiều khổ cựu

+ Quan lại tham nhũng, cường hào địa chủ bóc lột nhân dân.

+ Nhân dân chịu sưu cao, thuế nặng, lao dịch nặng nề

+ Thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh thường xuyên xảy ra

⇒ Nhân dân cực khổ nổi dậy đấu tranh rộng khắp cả nước.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 26 trang 132: So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh của nông dân thời Nguyễn có điểm gì khác?

Trả lời:

Điểm khác biệt của các cuộc đấu tranh nông dân nhà Nguyễn so với các thời trước:

• Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ngay từ đầu thế kỉ khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền.

• Nổ ra liên tục, số lượng lớn nhưng mang nặng tư tưởng cục bộ địa phương nên chưa tạo thành một phong trào chung.

• Có cuộc khởi nghĩa quy mô lớn và thời gian kéo dài.

• Phong trào đấu tranh đã lôi kéo đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia.

Giải bài tập Lịch Sử 10 bài 1 trang 132: So sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII.

Trả lời:

- Trong xã hội có sự phân chia giai cấp rõ ràng hơn:

• Giai cấp thống trị bao gồm vua, quan, địa chủ cường hào

• Giai cấp bị trị: Nông dân, thợ thủ công

- Tệ nạn tham quan ô lại và cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến → Đời sống nhân dân cực khổ hơn so với thế kỉ XVIII.

- Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra sớm ngay từ đầu triểu đại, diễn ra liên tục và phát triển rộng khắp.

Bài 2 trang 132 Lịch Sử 10: Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?

Trả lời:

Nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn:

- Chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu.

- Quan lại tham nhũng, thu tô thuế nặng nề.

- Ở địa phương thì địa chủ, cường hào hoàng hành chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột sức lao động của nhân dân.

- Nạn dịch bệnh, đói kém thường xuyên xảy ra

Bài 3 trang 132 Lịch Sử 10: Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nửa đầu thế kỉ XIX. So sánh với các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của nó.

Trả lời:

- Đặc điểm

• Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ngay từ đầu thế kỉ khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền.

• Nổ ra liên tục, số lượng lớn nhưng mang nặng tư tưởng cục bộ địa phương nên chưa tạo thành một phong trào chung.

• Có cuộc khởi nghĩa quy mô lớn và thời gian kéo dài.

• Phong trào đấu tranh đã lôi kéo đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia.

- Ý nghĩa

• Phản ánh sự khủng hoảng, rối ren của tình hình đất nước thời nhà Nguyễn. Mâu thuẫn giai cấp gay gắt trong xã hội.

• Thể hiện tinh thần đấu tranh chống áp bức, và chứng tỏ sức mạnh của quần chúng nhân dân đặc biệt là nông dân.

• Làm cho chế độ phong kiến nhà Nguyễn ngày càng suy yếu.

Đánh giá bài viết
1 176
Sắp xếp theo
    Lịch sử lớp 10 Xem thêm