Đề thi thử THPT 2021 môn Toán trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk

Trang 1/6 - Mã đề 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐAKLAK
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐỀ THI THỬ
(Đề thi 6 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
BÀI THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(không kể thời gian phát đề)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh:…………………………… .............................
Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình
39
x
A.
(
]
;2−∞
.
B.
( )
;2−∞
.
C.
[
)
2; +∞
.
D.
.
Câu 2: Cho hàm số
(
)
y fx
=
có đồ thị như hình vẽ.
Hàm số
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
2; 2
.
B.
( )
0; 2
.
C.
( )
;0
−∞
.
D.
.
Câu 3: Cho khối nón có chiều cao h, bán kính đáy r. Thể tích khối nón đã cho bằng
A.
2
4
3
hr
π
.
B.
2
2hr
π
. C.
2
hr
π
.
D.
2
3
hr
π
.
Câu 4: Cho số phức
12 5zi=−+
. Mô đun của số phức
z
bằng
A.
119
.
B.
7
.
C.
17
.
D.
13
.
Câu 5: Nghiệm của phương trình
( )
3
log 4 2x −=
A.
4x =
. B.
13x =
.
C.
1
2
x =
.
D.
9x =
.
Câu 6: Biết
( )
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
( )
1
1
fx
x
=
( )
21F =
. Tính
( )
3F
?
A.
( )
7
3
4
F
=
.
B.
(
)
3 ln 2 1F = +
. C.
( )
3 ln 2 1F =
.
D.
( )
1
3
2
F =
.
Câu 7: Cho khối lăng trụ chiều cao bằng
9,
diện tích đáy bằng
5
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A.
45
.
B.
15
π
.
C.
45
π
.
D.
15
.
Câu 8: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác đều cạnh có độ dài
2a
. Thể tích của
khối nón sinh bởi hình nón là
A.
3
2 a
π
. B.
3
3
3
a
. C.
3
3
3
a
π
. D.
3
2a
.
Mã đề: 132
Trang 2/6 - Mã đề 132
Câu 9: Cho hình nón có chiều cao
h
, đường sinh
l
và bán kính đường tròn đáy bằng
R
. Diện
tích toàn phần của hình nón bằng
A.
( )
2RlR+
π
.
B.
(
)
Rl R+
π
.
C.
( )
2 Rl R+
π
.
D.
(
)
2
Rl R
+
π
.
Câu 10: Đồ thị hàm snào dưới đây dạng như đường cong trong
hình vẽ?
A.
42
31yx x=−−
.
B.
42
31yx x
=−+
.
C.
42
31yx x=−+ +
.
D.
42
31yx x
=−+
.
Câu 11: Cho hàm số
( )
y fx=
xác định trên
{ }
\0
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Số nghiệm của phương trình
( )
3 10fx−=
A.
0
.
B.
3
.
C.
2
.
D.
1
.
Câu 12: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới?
A.
( )
2
x
y =
. B.
( )
3
x
y =
.
C.
1
2
x
y

=


. D.
1
3
x
y

=


.
Câu 13: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3
4
x
y
x
=
+
có phương trình là
A.
3x
=
.
B.
4y =
.
C.
4x =
.
D.
3y =
.
Câu 14: Với a, b là các số thực dương,
1a
. Biểu thức
( )
2
log
a
ab
bằng
A.
1 2log
a
b+
.
B.
2 log
a
b
.
C.
2log
a
b
.
D.
2 log
a
b+
.
Câu 15: Tập xác định của hàm số
( )
2021
log 3yx=
A.
{ }
\3
. B.
[
)
3; +∞
. C.
[
)
4; +∞
. D.
( )
3; +∞
.
Câu 16: Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
; 0; 1; 4y y xx
x
= = = =
quay quanh trục Ox.
A.
4.
π
B.
6 ln 2.
π
C.
3.
π
D.
2.
π
Trang 3/6 - Mã đề 132
Câu 17: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như hình vẽ dưới:
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
0; +∞
.
B.
( )
2;
+∞
.
C.
( )
;2−∞
.
D.
( )
0; 2
.
Câu 18: Trong không gian
Oxyz
, cho
( )
1;0;6
A
,
( )
0;2; 1B
,
( )
1;4;0C
. Bán kính mặt cầu
( )
S
tâm
( )
2;2; 1I
và tiếp xúc với mặt phẳng
( )
ABC
bằng
A.
83
3
.
B.
16 3
3
. C.
16 77
77
. D.
8 77
77
.
Câu 19: Cho hai số phức
12
z 1 2i; z 2 3i=+=
. Tổng của hai số phức là
A. 3+i
B. 3-i
C. 3 – 5i
D. 3+5i.
Câu 20: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài ba cạnh tương ứng
,,.abc
Thể tích khối hộp chữ
nhật là
A.
1
3
abc
.
B.
3abc
.
C.
1
6
abc
.
D.
abc
.
Câu 21: Tập nghiệm của phương trình
1
5 625
x
=
A.
{
}
5
.
B.
.
C.
{ }
3
.
D.
{ }
4
.
Câu 22: Cho khối chóp có diện tích đáy
5
B =
và chiều cao
6
h =
. Thể tích của khối chóp đã cho
bằng
A.
30
.
B.
10
.
C.
11
.
D.
15
.
Câu 23: Cho khối cầu có bán kính
3
R =
. Thể tích khối cầu đã cho bằng
A.
108
π
.
B.
36
π
.
C.
4
π
.
D.
12
π
.
Câu 24: Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
3
32yx x=−+
trên đoạn
[ ]
0; 2
. Khi đó tổng
Mm+
bằng
A.
4
.
B.
2
.
C.
16
.
D.
6
.
Câu 25: Cho
a
là số thực dương,
1a
, khi đó
3log 3
a
a
bằng
A.
3
a
.
B.
27
.
C.
9
.
D.
3a
.
Câu 26: Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi, xác suất để cả hai bi đều màu đỏ
A.
8
15
. B.
2
15
. C.
7
15
. D.
1
3
.
Câu 27: Với
C
là một hằng số tùy ý, họ nguyên hàm của hàm số
( )
2cosfx x x=
A.
2
2sin .
2
x
xC −+
B.
2
2sin .
2
x
xC−+
C.
2
2sin .xx C −+
D.
2sin 1 .xC−+

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm