Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Diễn Châu 2, Nghệ An

Trang 1/7 - Mã đề thi 107
Mã đề: 107
Câu 1: Tập xác định của hàm số
( )
ln 1 2yx=
A.
1
;.
2

−∞

B.
1
;.
2

−∞


C.
( )
1; .+∞
D.
1
;.
2

+∞


Câu 2: Một mặt cầu có diện tích bằng
2
16
(m )π
. Thể tích khối cầu đó bằng
A.
( )
3
12 m
π
. B.
(
)
3
8
3
m
π
. C.
. D.
( )
3
16
3
m
π
.
Câu 3: Cho hình chóp
.S ABCD
SA
vuông góc với mặt phẳng
( )
ABCD
,
3
SA a=
, t giác
ABCD
hình vuông cạnh
a
(xem hình minh họa).
Tính góc giữa hai mặt phẳng
( )
SDC
( )
ABCD
.
A.
0
60
. B.
0
45
. C.
0
90
. D.
0
30
.
Câu 4: Gọi M là điểm biểu diễn của số phức
( )
23zi i= +
trên mặt phẳng. Khi đó tọa độ của
M
là:
A.
( )
3; 2M
−−
B.
( )
2; 3M
C.
( )
3; 2M
D.
( )
3; 2M
Câu 5: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
2
1
() 3 5fx x
x
= −+
A.
2
ln 5x x xC ++
. B.
2
2
1
5x xC
x
+++
. C.
3
5 lnx x xC+− +
.
D.
2
2
1
5x xC
x
++
.
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ
.
Oxyz
Gọi
,,ABC
lần lượt hình chiếu của
(
)
6; 3; 6
M
lên
các trục tọa độ
,,
Ox Oy Oz
. Tọa độ trọng tâm của tam giác
ABC
có tọa độ là:
A.
( )
1;1; 2 .
B.
( )
2; 1; 2 .
C.
( )
1; 2; 1 .
D.
( )
2; 1; 1 .
Câu 7: Cho hình chóp
.S ABCD
SA
vuông góc với mặt phẳng
( )
ABCD
25SA a=
. Tứ giác
ABCD
là hình vuông có đường chéo
2AC a=
.(xem hình minh họa).
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 2
Bài thi: TOÁN
Đề thi gồm 7 trang
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
D
C
B
A
S
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/7 - Mã đề thi 107
Thể tích khối chóp
.
S ACD
bằng:
A.
3
3
6
a
B.
3
5
3
a
C.
3
23
3
a
D.
3
3
4
a
Câu 8: Gọi
12
,
zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2 20zz +=
.Tính
44
12
zz+
:
A.
16.
B.
18.
C.
8.
D.
9.
Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
111
:
1 11
xyz
d
−−
= =
−−
mặt phẳng
( )
: 2 3 60
Px y z+ + −=
. Mệnh đề nào đúng?
A.
( )
.
dP
. B. d cắt và không vuông góc với (P)
C.
( )
// .dP
D.
( )
dP
Câu 10: Thể tích của khối nón có chiều cao bằng
a
và độ dài đường sinh bằng
10a
:
A.
3
3
aπ
. B.
3
4 aπ
. C.
3
2
3
aπ
. D.
3
5
3
aπ
.
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng d:
1
12
3
xt
yt
zt
= +
=
=
. Hỏi điểm nào sao đây
thuộc đường thẳng đã cho?
A.
( )
1;1; 2
. B.
(
)
11; 17;30
. C.
( )
3; 3; 6
. D.
( )
2; 1; 0
.
Câu 12: Số phức liên hợp của số phức
( )
2
1 i
A.
2
i
. B.
2
. C.
( )
2
1.i+
D.
2i
.
Câu 13: Có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Cần chọn ra 3 học sinh để làm vệ sinh. Hỏi có bao nhiêu
cách chọn?
A.
512
. B.
336
. C.
120
. D.
6561
.
Câu 14: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
3; . +∞
B.
( )
3;1 .
C.
( )
2; .+∞
D.
( )
;0 .−∞
Câu 15: Nghiệm của bất phương trình:
2
45
73
37
xx

<


là:
-3
1
-3
-
+
-
+
+
+
0
0
0
1
-1
0
+
y
y'
x
D
C
B
A
S
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/7 - Mã đề thi 107
A.
1
1
4
x<<
. B.
1
4
1
x
x
<
>
.
C.
1x <
. D.
1
1
4
x < <−
.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
(
)
1; 2; 3A
( )
3; 0; 3B
. Mặt phẳng
trung trực của đoạn thẳng
AB
có phương trình là:
A.
2 10xy
+ +=
. B.
4 2 6 60xyz+ + −=
.
C.
4 2 6 28 0xyz
++−=
. D.
30
xy
−=
.
Câu 17: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
A.
42
33yx x=++
. B.
3
33yxx=−− +
. C.
3
33yx x=−+
. D.
3
33yx x=−+ +
.
Câu 18: Cho số phức
2 3.zi= +
Mô đun của số phức
( )
1w iz=
bằng:
A.
5.w
=
B.
37.w =
C.
D.
4.w =
Câu 19: Cho hình trụ chiều cao bằng
10
. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục
cách trục một khoảng bằng
5
, thiết diện thu được có diện tích bằng
40
(tham khảo hình vẽ).
Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng
A.
20 5π
. B.
60π
. C.
30π
. D.
10 3π
.
Câu 20: Cho cấp số cộng (u
n
) với
1
3u
=
2
9
u =
. Số hạng thứ 5 của cấp số cộng bằng
A.
243
. B.
27
. C.
81
. D.
2187
.
Câu 21: Cho hàm số
( )
fx
có bảng biến thiên như sau:
4
2
5
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Diễn Châu 2, Nghệ An

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Diễn Châu 2, Nghệ An vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Diễn Châu 2, Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Diễn Châu 2, Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 893
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Linh Mai
    Linh Mai Có đáp án ko ạ?
    Thích Phản hồi 22:01 01/08
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm