Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 9

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 9
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN TOÁN
Thời gian: 90 phút
Câu 1. Số phức
3 5z i
có phần ảo bằng
A.
5i
. B.
3
. C.
5
. D.
5
.
Câu 2. Trong không gian
, tìm tọa độ tâm của mặt cầu
S
phương trình
2 2 2
2 4 2 0x y z x y
.
A.
2; 4;0
. B.
1; 2;1
. C.
1;2;0
. D.
1; 2;0
.
Câu 3. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số
3 5
1
x
y
x
?
A.
2; 11A
. B.
0;5B
. C.
1;1C
. D.
3;7D
.
Câu 4. Thể tích
V
của khối cầu bán kính
A.
36V
. B.
9V
. C.
27V
. D.
108V
.
Câu 5. Trên khoảng
0;
, họ nguyên hàm của hàm số
2
1
f x x
x
A.
3
d ln
3
x
f x x x C
. B.
3
d ln
3
x
f x x x C
.
C.
2
1
d 2f x x x C
x
. D.
2
1
d 2f x x x C
x
.
Câu 6. Cho hàm số
( )y f x
có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:
Số điểm cực đại của hàm số đã cho là
A. 2. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình
3 27
x
A.
3;
. B.
( ;3]
. C.
[3; )
. D.
;3
.
Câu 8. Cho khối chóp diện tích đáy
1011B
chiều cao
. Thể tích của khối chóp đã cho
bằng
A. 2022. B. 3033. C. 6066. D. 4044.
Câu 9. Tập xác định của hàm số
1
x
y
A.
. B.
\{0}
. C.
(0; )
. D.
(1; )
.
Câu 10. Nghiệm của phương trình
4
log ( 2) 3x
là:
A.
66x
. B.
62x
. C.
64x
. D.
10x
.
Câu 11. Nếu
3 5
1 3
5, 2
f x dx f x dx
thì
5
1
2 ( )f x dx
bằng:
A.
6
. B.
1
. C.
8
. D.
7
.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 12. Cho số phức
2 5 .z i
Tìm số phức
2 z i
A.
4 9 .i
B.
4 10 .i
C.
2 11 .i
D.
4 11i
Câu 13. Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng
: 3 4 6 0P x y z
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
2;0; 5A
. B.
1;5;2C
. C.
2; 5; 5D
. D.
2;5;9B
.
Câu 14. Trong không gian
, cho hai điểm
M
,
N
thỏa n hệ thức
2OM i j
2ON i j k
. Tọa độ của vectơ
MN
A.
1;2; 2M
. B.
1; 1;2M
. C.
1; 2;2M  
. D.
2;0;1M
.
Câu 15. Số phức liên hợp của số phức
1 2z i= -
A.
2z i= -
. B.
1 2z i= - +
. C.
1 2z i= - -
. D.
1 2z i= +
.
Câu 16. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số
3 7
2
x
y
x
có tọa độ
A.
2;3
. B.
3; 2
. C.
3;2
. D.
2; 3
.
Câu 17. Xét các số thực
,a b
thỏa mãn điều kiện
5 5
log 5 log 25
a b
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2a b
. B.
2ab
. C.
5a b
. D.
. 5a b
.
Câu 18. Đồ thị hàm số trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
A.
4 2
1y x x
. B.
4 2
1y x x
. C.
4 2
1y x x
. D.
4 2
1y x x
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
1
: 2
1 2
x t
d y t
z t
.
Một vectơ chỉ phương của đường thẳng
d
A.
1
1; 1;2 .u
B.
2
1;2; 1 .u
C.
3
1;1; 2 .u
D.
4
1;1;2 .u
Câu 20. bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh sắp xếp o một ghế dài từ một nhóm gồm 10 học
sinh?
A.
5
10
. B.
10
5
. C.
5
10
C
D.
5
10
A
.
Câu 21. Cho khối chóp có diện tích đáy
B
và chiều cao
h
. Thể tích
V
của khối chóp đã cho được tính
theo công thức nào dưới đây?
A.
V Bh
. B.
2
3
V Bh
. C.
1
3
V Bh
. D.
1
2
V Bh
.
Câu 22. Hàm số
2
2
log 3 2y x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
. B.
. C.
;1
. D.
2;
.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 23. Cho hàm số
y f x
có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
. B.
;0
. C.
1;
. D.
1;0
.
Câu 24. Cho khối trụ
T
có bán kính đáy
1r
, thể tích
5V
. Tính diện tích toàn phần của hình tr
tương ứng.
A.
12S
. B.
11S
. C.
10S
. D.
7S
.
Câu 25. Nếu
2
1
d 3f x x
,
5
2
d 1f x x
thì
5
1
2 df x x
bằng
A.
2
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 26. Cho cấp số cộng
n
u
5
15u
,
20
60u
. Tổng của
10
số hạng đầu tiên của cấp số cộng
này là:
A.
10
125S
. B.
10
250S
. C.
10
200S
. D.
10
200S
.
Câu 27. Tìm nguyên hàm của hàm số
e 1 e
x x
f x
.
A.
d e
x
f x x C
. B.
d e
x
f x x x C
.
C.
d e e
x x
f x x C
. D.
d e
x
f x x C
.
Câu 28. Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình vẽ
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất không có giá trị lớn nhất.
B. Hàm số có một điểm cực trị.
C. Hàm số có hai điểm cực trị.
D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
2
và giá trị nhỏ nhất bằng
3.
Câu 29. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
3;2
bảng biến thiên trên đoạn
3;2
như sau.
Gọi
,M m
lần lượt giá trị lớn nhất, giá tr nhỏ nhất của m số trên đoạn
2;2
. Tính
2M m

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 9

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 9 để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 9 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán bám sát đề minh họa - Đề 9. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 301
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm