Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

Trang
1
/
7
- Mã đề 001
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
- HÀ TĨNH
ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM 2022 LẦN 1 NĂM HỌC
2021 - 2022
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề 50 câu)
(Đề 6 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
đề 001
.
Câu 1: Cho hàm s
( )y f x
xác đ
nh và liên t
c trên
có b
ng bi
ế
n thiên như sau
x


y
y


S
đi
m c
c ti
u c
a hàm s
đã cho là:
A. 0 B. 3 C. 1. D. 2.
Câu 2: Trong không gian
Oxyz
, tọa độ của véc tơ
2 3a j i k
là:
A.
1;2; 3 .
B.
2; 1; 3 .
C.
2; 3; 1 .
D.
3;2; 1 .
Câu 3: Cho khối cầu có bán kính
2r
. Thể tích của khối cầu đã cho bằng
A.
32
3
. B.
256
3
. C.
256
D.
64
.
Câu 4: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình bên.
Giá tr
l
n nh
t c
a hàm s
đã cho trên đo
n
3;3
b
ng
A.
1
. B.
0
. C.
8
. D.
3
.
Câu 5: Cho
0, 1a a
, biểu thức
3
log
a
D a
có giá trị bằng bao nhiêu?
A.
1
3
. B.
3
. C.
1
3
. D.
3
.
Câu 6: bao nhiêu cách xếp 7 học sinh thành một hàng dọc?
A.
7
. B.
1
. C.
7!
. D.
49
.
Câu 7: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau.
Trang
2
/
7
- Mã đề 001
Hàm s
đã cho đ
ng bi
ế
n trên kho
ng nào dư
i đây?
A.
( 3;0)
B.
( 5;2)
C.
( 5; ) 
D.
(2;4)
Câu 8: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3 2
4
x
y
x
là:
A.
2y
. B.
3x
. C.
3
4
y
. D.
3y
.
Câu 9: T
m
t nhóm g
m
5
h
c sinh nam và
8
h
c sinh n
bao nhiêu cách ch
n ra hai h
c sinh
b
t k
?
A.
3
13
A
. B.
13
. C.
2
13
C
. D.
2 2
5 8
C C+
.
Câu 10: Trong không gian
Oxyz
, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
Oyz
A.
0;1;0j
. B.
0;0;1k
. C.
1;0;0i
. D.
0;1;1n
.
Câu 11: Phương trình
5
log (2 3) 1x
có nghiệm là
A.
2x
. B.
3x
. C.
4x
. D.
5x
.
Câu 12: Cho hình nón bán kính đáy bằng
4a
chiều cao bằng
3a
. Diện tích xung quanh của
hình nón bằng
A.
2
24 a
. B.
2
20 a
. C.
2
40 a
. D.
2
12 a
.
Câu 13: Cho hàm s
f x
liên tục trên đoạn
;a b
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
. .
b b b
a a a
f x g x dx f x dx g x dx
. B.
a b
b a
f x dx f x dx
.
C.
b b b
a a a
f x g x dx f x dx g x dx
. D.
. ,
b b
a a
k f x dx k f x dx k
.
Câu 14: Hàm số
4
1y x
có tập xác định
A.
;1
. B.
\ 1
. C.
. D.
1;
.
Câu 15: Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu
2 2 2
( ) : ( 5) ( 1) ( 2) 9S x y z
có bán kính
R
A.
6R
. B.
9R
. C.
3R
. D.
18R
.
Câu 16: Cho các hàm số
,y f x y g x
liên tục trên
5
1
dx 1f x
;
5
1
dx 3g x
. Tính .
5
1
2 dxf x g x
A.
5
. B.
1
. C.
2
. D.
1
.
Câu 17: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
4 2
3 1y x x
B.
4 2
3 1y x x
C.
3 2
3 1y x x
D.
3 2
3 1y x x
Câu 18: Họ các nguyên hàm của hàm số
4 2
5 6 1f x x x
A.
3
20 12x x C
. B.
5 3
20 12x x x C
. C.
4
3
2 2
4
x
x x C
. D.
5 3
2x x x C
.
Câu 19: Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ có đường cao
h
, bán kính đường tròn
đáy
R
.
Trang
3
/
7
- Mã đề 001
A.
2
xq
S Rh
. B.
2
xq
S Rh
. C.
2
xq
S Rh
. D.
2
xq
S h
.
Câu 20: Cho hình chóp đáy nh vuông c
nh
a
chiều cao bằng
4a
. Th tích khối chóp đã
cho bằng
A.
3
4a
. B.
3
16
3
a
. C.
3
16a
. D.
3
4
3
a
.
Câu 21: Cho hàm s
f x
liên tục trên đoạn
0;9
thỏa mãn
9 7
0 4
8, 3.f x dx f x dx
Khi đó giá
trị của
4 9
0 7
P f x dx f x dx
A.
20P
. B.
9P
. C.
5P
. D.
11P
.
Câu 22: Cho hàm số bậc bốn
f x
. m số
y f x
đồ thị trong hình bên. Số điểm cực đại
của hàm số đã cho là
A.
1
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu 23: Họ nguyên m
cos dx x x
A.
cos sinx x x C
.B.
cos sinx x x C
. C.
cos sinx x x C
. D.
cos sinx x x C
.
Câu 24: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
P
đi qua điểm
2; 5;1M
song song với mặt
phẳng
Oxz
có phương trình là:
A.
2 0x
. B.
3 0x z
. C.
5 0y
. D.
3 0x y
.
Câu 25: Số nghiệm của phương trình
2
2 2
log 6 log 2 1x x
là:
A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 26: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;3;0A
5;1; 2B
. Mặt phẳng trung trực của
đoạn thẳng
AB
có phương trình là
A.
2 5 0x y z
. B.
3 2 14 0x y z
. C.
2 5 0x y z
. D.
2 2 3 0x y z
.
Câu 27: Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cầu
S
tâm
1;2;1I
đi qua điểm
0;4; 1A
A.
2 2 2
1 2 1 9x y z
. B.
2 2 2
1 2 1 3x y z
.
C.
2 2 2
1 2 1 3x y z
. D.
2 2 2
1 2 1 9x y z
.
Câu 28: Một bình đựng
5
quả cầu xanh khác nhau,
4
quả cầu đỏ khác nhau
3
quả cầu vàng
khác nhau. Ch
n ng
u nhiên
3
qu
c
u trong qu
c
u trên. Xác su
t đ
ch
n đư
c
3
qu
c
u khác
màu là
A.
3
14
. B.
3
7
. C.
3
5
. D.
3
11
.
Câu 29: Cho hàm s
4 2
0y ax bx c a
có đồ thị như hình bên. c định dấu của
, ,a b c
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn và có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh gồm có 6 trang tổng hợp 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề tổng hợp nội dung kiến thức trong chương trình học lớp 12.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Hóa học lớp 12, Vật lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 271
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm