Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh

Trang 01/06 Mã đề 002.
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
thi có 6 trang, gm 50 câu)
ĐỀ THI TH TT NGHIP THPT NĂM 2022
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề.
H, tên thí sinh: ......................……………… SBD: ……………………..
Câu 1. Mt khi chóp có diện tích đáy
2
9Ba
và chiu cao
ha
. Th tích ca khối chóp đó bằng
A.
3
6.a
B.
3
2.a
C.
3
3.a
D.
Câu 2. Cho hàm s
()y f x
có bng biến thiên như sau
Giá tr cc tiu ca hàm s đã cho là
A.
1.
B.
3.
C.
2.
D.
2.
Câu 3. Trong không gian vi h tọa độ
Oxyz
, cho điểm
(1;3;5)A
và điểm
(2;1;4)B
. Tọa độ vectơ
AB

A.
( 1;2;1).AB
B.
(1; 2; 1).AB

C.
( 1; 2; 1).AB
D.
(1;2;1).AB
Câu 4. Cho hàm s
()y f x
đồ th đường cong trong hình
bên. Hàm s đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
0;1 .
B.
( )
1;2 .-
C.
( )
0;3 .
D.
( )
2; .
Câu 5. Vi
a
là s thực dương tùy ý,
5
2
log a
bng
A.
2
5 log .a
B.
2
1
log .
5
a
C.
2
1
log .
5
a
D.
2
5log .a
Câu 6. Cho hàm s
fx
liên tc trên
R
và có
14
01
( )d 4; ( )d 3.f x x f x x

Tính
4
0
( )d .I f x x
A.
7.I
B.
12.I
C.
3
.
4
I
D.
1.I
Câu 7. Mt hình tr có bán kính đáy
3ra
độ dài đường sinh
2.la
Din tích xung quanh ca hình
tr đó bằng
A.
2
24 .a
B.
2
12 .a
C.
2
12 .a
D.
2
6.a
Câu 8. Tp nghim của phương trình
5
log (3 ) 2x =
A.
.Æ
B.
25
{ }.
3
C.
10
{ }.
3
D.
32
{ }.
3
Mã đề thi 002
Trang 02/06 Mã đề 002.
Câu 9. Trong không gian vi h tọa độ
,Oxyz
mt phng
()Oxz
có phương trình là
A.
0.xz
B.
0.y
C.
0.z
D.
0.x
Câu 10. H tt c các nguyên hàm ca hàm s
3
()f x x
A.
4
4.xC
B.
4
1
C.
4
x
C.
2
3.xC
D.
4
1
.
4
x
Câu 11. Trong không gian vi h tọa độ
Oxyz
, cho mt phng
()P
có phương trình
3 2 1 0.x y z
Đim nào trong các điểm sau thuc mt phng
()P
?
A.
3
(1;1; ).
2
N
B.
3
(1; ;1).
2
M
C.
P(2;2;3).
D.
3
(1;1; ).
2
Q
Câu 12. Vi
n
là s nguyên dương bất k,
4n
, công thc nào dưới đây đúng?
A.
4
4!( 4)!
.
n!
n
n
A
B.
4
( 4)!
.
n!
n
n
A
C.
4
!
.
( 4)!
n
n
A
n
D.
4
!
.
4!( 4)!
n
n
A
n
Câu 13. Cho cp s cng
n
u
1
5u
2
9u
. Giá tr ca
3
u
bng
A.
14
.
B.
36.
C.
13.
D.
45.
Câu 14. Đim
M
trong hình v bên là điểm biu din s phc
A.
3 4 .zi
B.
4 3 .zi
C.
3 4 .zi
D.
3 4 .zi
Câu 15. Cho hàm s
fx
đạo hàm
3
( 2) 1 5 ,f x x x x x
. S điểm cc tr ca
hàm s đã cho là
A.
1.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 16. Tìm các s thc
x
y
tha mãn
2 (2 1) 3 2 (2 )x y i x y i
vi
i
là đơn vị o.
A.
1x
1.y 
B.
1x
1.y
C.
1x
3.y
D.
1x 
1.y 
Câu 17. Trong không gian vi h tọa độ Oxyz, cho điểm
(1; 2; 3)I 
2; 3; 4A 
. Mt cầu tâm I và đi
qua A có phương trình là
A.
22
2
( 1) 2 3 3.x y z
B.
22
2
( 1) 2 3 9x y z
.
C.
22
2
( 1) 2 3 9x y z
. D.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 3.x y z
Câu 18.Tập xác định ca hàm s
2
2
3
( 3 4)y x x
A.
\ 1;4 .R
B.
; 1 4; . 
C.
1;4 .
D.
.R
Câu 19. Cho số phức
z
tha mãn
15i z i
. Môđun ca số phức
z
bng
A.
13
.
B.
5
.
C.
13
.
D.
5
.
Câu 20. Khong cách t điểm
2; 5;0M
đến mt phng
: 2 2 3 0P x y z
A.
4
.
B.
3
.
C.
1
.
D.
4
3
.
Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình
2
log 1 3x 
A.
;7
.
B.
1;7
.
C.
1;7
.
D.
1;7
.
Trang 03/06 Mã đề 002.
Câu 22. Đưng cong trong hình v bên đồ th ca hàm
s nào dưới đây?
A.
32
3.y x x
B.
1
.
1
x
y
x
C.
42
3.y x x
D.
1
.
1
x
y
x
Câu 23. Cho hàm s
y f x
xác định, liên tc trên
2;1
và có đồ th là đường cong như hình v. Giá tr nh
nht ca hàm s
fx
trên
2;1
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
1.
Câu 24. Cho hàm s
42
y f x ax bx c
có đồ th như
hình v . Din tích
S
ca phần được gạch chéo như hình vẽ bên
được tính theo công thc nào?
A.
0
2
2S f x dx
.
B.
2
2
S f x dx
.
C.
12
01
S f x dx f x dx





.
D.
11
02
2





S f x dx f x dx
.
Câu 25. Đạo hàm của hàm số
2 x
ye
A.
2
'
x
ye
.
B.
2
'2
x
ye
.
C.
2
'
x
ye

.
D.
2
' (2 )
x
y x e

.
Câu 26. Cho hai s phc
1
23zi
2
42zi
. S phc
12
2zz
bng
A.
25i
.
B.
6 11i
.
C.
2 11i
.
D.
65i
.
Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
(1; 2;4)A
(3;5; 2)B
. Đường thẳng AB có phương
trình là
A.
2 7 6
1 2 4

x y z
B.
124
2 7 6

x y z
C.
1 2 4
2 7 6

x y z
D.
2 7 6
3 5 2

x y z
Câu 28. Thiết diện qua trục của hình nón một tam giác đều cạnh bằng
23a
. Th tích ca khi nón
được gii hn bởi hình nón đã cho bằng
A.
3
23a
.
B.
3
63a
.
C.
3
3 a
.
D.
3
9 a
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 485
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm