Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh

1
/
7
- đề 199
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1
(Đề thi 07 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Tập nghiệm của phương trình
2
3 3
log log 2x x
A.
1
3
. B.
9
. C.
1;2
. D.
1
;9
3
.
Câu 2. Cho cấp số cộng
n
u
với
1
3u
công sai
. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng
định sau.
A.
5
7u
. B.
5
8u
. C.
5
5u
. D.
5
10u
.
Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên
?
A.
1
5
x
y
. B.
5
logy x
. C.
5
x
y
. D.
1
5
logy x
.
Câu 4. Cho hình ng trụ tứ giác
.ABCD A B C D
đáy
hình vuông cạnh
a
thể tích bằng
3
3a
. Tính chiều cao
h
của lăng trụ đã cho.
A.
h a
. B.
9h a
. C.
3h a
. D.
3
a
h
.
Câu 5. Trong không gian
,Oxyz
cho tam giác
A B C
1;3;0 , 2; 4;3 , 0; 2;3A B C
. Tọa độ trọng tâm
G
của tam giác
A B C
A.
3;1;3 .G
B.
3;9; 2 .G
C.
3 9
; ;3 .
2 2
G
D.
1;3;2G
.
Câu 6. Với
a
số thực dương khác
1
,
2
log
a
a a
bằng
A.
3
4
. B.
1
4
. C.
3
2
. D.
3
.
Câu 7. Số nghiệm của phương trình
2
2 7 5
2021 1
x x
A.
1
. B.
3
. C.
0
. D.
2
.
Câu 8. Tập xác định của hàm s
3
2
x
y
A.
[0; ).
B.
(0; ).
C.
.
D.
\ 0 .
Câu 9. Biết
2 2 2
d . .
x x x
xe x a xe b e C
,
,a b
. Khi đó
.a b
bằng
đề 199
2
/
7
- đề 199
A.
1
8
. B.
1
8
. C.
1
2
. D.
1
4
.
Câu 10. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3 1
2
x
y
x
đường thẳng
A.
3y
. B.
2y
. C.
3
2
y
. D.
3y
.
Câu 11. Thể tích của khối nón bán nh đáy
r
chiều cao
h
bằng
A.
. B.
2
r h
. C.
2
2
3
r h
. D.
.
Câu 12. Nghiệm của phương trình
3 2
4 8.2
xx
A.
2x
. B.
2x
. C.
1x
. D.
1x
.
Câu 13. Đạo hàm của m số
2
2
x
y x
A.
2
2
ln 2
x
y x
. B.
3
2
ln 2 3
x
x
y
. C.
2 .ln 2 2
x
y x
. D.
1
.2 2
x
y x x
.
Câu 14. bao nhiêu giá trị nguyên dương của
m
để hàm số
3
5
x m
y
x
đồng biến trên các khoảng thuộc
tập xác định của nó?
A.
15
. B.
14
. C. số. D.
13
.
Câu 15. Tập xác định của hàm s
2
0,2
log 2 1y x x
A.
;0 2; 
. B.
0;2 \ 1
. C.
 
0;2 \ 1
. D.
0;2
.
Câu 16. tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
3 2
3 5y x m x
đồng biến trên
A.
2
. B.
5
. C.
1
. D.
3
.
Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình
4 2
2 2
3 3
x x
A.
2
;
3
S

. B.
2
;
3
S

. C.
2
;
5
S

. D.
2
;
5
S

.
Câu 18. Hình nào dưới đây không phải hình đa diện?
A. . B. .
3
/
7
- đề 199
C. . D. .
Câu 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 2 5 0P x y z
. Điểm nào dưới
đây thuộc mặt phẳng
P
?
A.
1; 1;1
. B.
0;1; 2
. C.
2;1; 3
. D.
1;1;1
.
Câu 20. Cho hàm số
( )f x
bảng biến thiên như sau
Tổng số tiệm cận ngang tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho
A.
3
. B.
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 21. Hàm số
( )y f x
đồ thị như hình vẽ. S nghiệm thực của phương trình
3 ( ) 5 0f x
trên
đoạn
0;4
A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.
Câu 22. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để phương trình
16 2 1 4 3 8 0
x x
m m
hai
nghiệm trái dấu?
A.
6
. B.
0
. C.
3
. D.
7
.
Câu 23. Trong bộ môn Toán, thầy giáo 40 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 15 câu trung bình, 20
câu hỏi dễ. Một ngân ng đề thi mỗi đề thi có 7 câu hỏi được chọn t 40 câu hỏi đó. Tính c suất để chọn
được đề thi t ngân hàng đề nói trên nhất thiết phải đủ 3 loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) số câu hỏi
dễ không ít hơn 4.
A.
0,2
. B.
0,3
. C.
0,5
. D.
915
3848
.
Câu 24. Họ nguyên hàm của hàm số
2
cosf x x

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán lần 1 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh năm học 2021-2022

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề thi được tổng hợp gồm có nội dung kiến thức trong chương trình học lớp 12.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 188
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm