Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 cụm 6 trường THPT Sở GD&ĐT Hải Dương

Trang
1
/7 - Mã đề 378
SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
CỤM 6 TRƯỜNG THPT
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
(Đề 7 trang)
THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài:
90
Phút; không kể thời gian phát đề
Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............
Câu 1: Cho dãy s
n
u
2
1
n
u n n
. Số
19
là số hạng thứ mấy của y?
A.
7
. B.
5
. C.
4
. D.
6
.
Câu 2: Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng
A. năm mặt. B. hai mặt. C. ba mặt. D. bốn mặt.
Câu 3: Phương trình
có bao nhiêu nghiệm trên đoạn
0; 20
?
A.
21.
B.
10.
C.
11.
D.
20.
Câu 4:
3
cây bút đỏ,
4
cây t xanh trong một hộp bút. Hỏi bao nhiêu cách lấy ra một cây
bút từ hộp t?
A.
7
. B.
4
. C.
12
. D.
3
.
Câu 5: Cho số phức
z
thỏa mãn
1 1 5 0i z i
. Tính
.A z z
.
A.
26A
. B.
13A
. C.
13A
. D.
1 13A
.
Câu 6: Tập xác định
D
của hàm số
2022
2
5 4y x x
.
A.
\ 1;5D
. B.
1; 5D
.
C.
; 1 5;D 
. D.
1;5D
.
Câu 7: Tính thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước là
2
;
3
;
4
.
A.
9
. B.
12
. C.
20
. D.
24
.
Câu 8: Tính thể tích
V
của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng
0x
x
, biết rằng thiết diện của
vật th bị cắt bởi mặt phẳng vuông c với trục
Ox
tại điểm hoành độ
x
0 x
một tam
giác đều cạnh
2 sin x
.
A.
2 3V
. B.
3V
. C.
2 3V
. D.
3V
.
Câu 9: Diện ch xung quanh của nh n có bán kính đáy
5r cm
độ dài đường sinh
7l cm
bằng
A.
2
60 cm
. B.
2
175 cm
. C.
2
70 cm
. D.
2
35 cm
.
Câu 10: Biết rằng đồ thị hàm số
1
2
ax
y
bx
tiệm cận đứng
2x
tiệm cận ngang
3y
.
Hiệu
2a b
có giá trị là
đề 108
Trang
2
/7 - Mã đề 378
A.
0
. B.
5
. C.
1
. D.
4
.
Câu 11: Số phức
2 3z i
có điểm biểu diễn là
A.
2;3N
. B.
2; 3B
. C.
2;3A
. D.
2; 3M
.
Câu 12: Trong hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai mặt phẳng
P
:
2 1 4
1
3 2 6
x y z
: 2 3 7 0Q x y z
. Tính tang góc tạo bởi hai mặt phẳng đã cho.
A.
3
.
19
B.
3
.
5 19
C.
5
.
3 19
D.
3 19
.
5
Câu 13: Giá trị nào sau đây nghiệm của phương trình
9 4.3 45 0
x x
?
A.
2x
. B.
5x
,
9x
.
C.
9x
. D.
2x
,
3
log 5x
.
Câu 14: Tìm họ các nguyên hàm của hàm s
sin
( )
1 3cos
x
f x
x
.
A.
( )d ln 1 3cosf x x x C
. B.
( )d 3ln 1 3cosf x x x C
.
C.
1
( )d ln 1 3cos
3
f x x x C
. D.
1
( )d ln 1 3cos
3
f x x x C
.
Câu 15: Trong không gian
Oxyz
, cho
1;2;3u
,
0; 1;1v
. Tích hướng của hai vectơ
u
v
có toạ độ là
A.
5;1; 1
. B.
5; 1; 1
. C.
1; 1;5
. D.
1; 1; 1
.
Câu 16: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
3
x
y
x
A.
1y
. B.
3x
. C.
3y
. D.
2x
.
Câu 17: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
1
d lnx x C
x
. B.
1
cos 2 d sin 2
2
x x x C
.
C.
1
d
1
e
e
x
x x C
x
D.
1
d
1
e
e
x
x x C
e
.
Câu 18: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau:
A.
4 2
2 2y x x
. B.
2
1
x
y
x
. C.
3 2
2 2y x x
. D.
4 2
2 2y x x
.
Trang
3
/7 - Mã đề 378
Câu 19: Bất phương trình
2
2 2
1 log 2 log 3 2x x x
có tập nghiệm
A.
3; .S
B.
2;3 .S
C.
2; .S
D.
1;3 .S
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cầu tâm
2;1;2I
có bán kính bằng
3
A.
2 2 2
2 1 2 3x y z
. B.
2 2 2
2 1 2 9x y z
.
C.
2 2 2
2 1 2 9x y z
. D.
2 2 2
2 1 2 3x y z
.
Câu 21: Đạo hàm của hàm số
5 2022
x
y
A.
5
'
ln5
x
y
B.
' 5 .ln5
x
y
. C.
' 5
x
y
. D.
5
'
5ln5
x
y
.
Câu 22: Cho hình đa diện đều loại
3;5
cạnh
a
. Gọi
S
diện tích tất cả các mặt của nh đa
diện đó. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
2
10 3S a
. B.
2
3 3S a
. C.
2
6 3S a
. D.
2
5 3S a
.
Câu 23: Tập hợp tất c các điểm biểu diễn các số phức
z
thỏa n
1 5 2i z i
là một đường
tròn tâm
I
và bán kính
R
lần lượt là
A.
2; 3 , 2I R
. B.
2;3 , 2I R
. C.
2; 3 , 2I R
. D.
2;3 , 2I R
.
Câu 24: Cho hàm số
liên tục trên
và có bảng xét dấu
f x
như sau:
Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hàm số có
2
điểm cực trị. B. Hàm số có
2
điểm cực tiểu.
C. Hàm số có
4
điểm cực trị. D. Hàm số có
2
điểm cực đại.
Câu 25: Với
là một số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai?
A.
10 10
. B.
2
2
10 10
. C.
2
10 100
. D.
2
10 10
.
Câu 26: Hàm số
3 2
1
3 5 6
3
y x x x
nghịch biến trên khoảng o dưới đây?
A.
1;5
. B.
1;
. C.
5;
. D.
;1
.
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
1;2; 1A
,
2; 1;3B
,
4;7;5C
. Tọa
độ chân đường phân giác trong góc
B
của tam giác
ABC
A.
2;11;1
B.
2 11
; ;1
3 3
. C.
2 11 1
; ;
3 3 3
. D.
11
; 2;1
3
.
Câu 28: Cho hàm số
y f x
,
2;3x
đồ thị như hình vẽ. Gọi
M
,
m
lần lượt giá trị lớn
nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
f x
trên đoạn
2;3
. Giá trị
M m

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 cụm 6 trường THPT Sở GD&ĐT Hải Dương

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 cụm 6 trường THPT Sở GD&ĐT Hải Dương để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 cụm 6 trường THPT Sở GD&ĐT Hải Dương vừa được VnDoc.com biên soạn. Đề thi gồm có 7 trang tổng hợp 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 cụm 6 trường THPT Sở GD&ĐT Hải Dương. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Hóa học lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 500
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm