Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

Mã 001/Trang 1
SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 8 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề có 50 câu)
Họ tên: ………………………………. Số báo danh: ………………
Câu 1: Cho hàm s
0 ; 0
ax b
y ad bc ac
cx d
có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm đường tiệm cận
đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ?
2
2
1
1
O
x
y
A.
2,
x
1y
. B.
1,
x
y
. C.
1,
x
1y
. D.
1,
x
1y
.
Câu 2: Cho hàm số bậc ba
3 2
y ax bx cx d
có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Trong các số
, , ,a b c d
có bao nhiêu số dương ?
A.
3
. B.
4
. C.
1
. D.
2
.
Câu 3: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
A.
4 2
2 1
y x x
. B.
3 2
3 1
y x x
 
. C.
3 2
3 1
y x x
. D.
4 2
2 1
y x x
.
Câu 4: Gọi
, ,l h r
lần lượt độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy của hình nón. Diện tích xung
Mã đề 001
Mã 001/Trang 2
quanh
xq
S
của hình nón bằng
A.
2 .
xq
S rl
B.
.
xq
S rl
C.
2
.
xq
S r h
D.
.
xq
S rh
Câu 5: Cho khối lăng trụ
.
ABC A B C
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
a
, hình chiếu vuông góc của
A
trên mặt phẳng
ABC
trùng với trung điểm của cạnh
AB
, góc giữa đường thẳng
AA
và mặt phẳng
ABC
bằng
o
60
. Thể tích khối lăng trụ
.
ABC A B C
theo
a
bằng
A.
3
3
.
8
a
B.
3
3
.
4
a
C.
3
3
.
2
a
D.
3
3
.
4
a
Câu 6: Cho
log3 , log5
a b
. Tính giá trị của
135
log 30
theo
a
.
A.
1
3
b
a b
. B.
1
3
a
a b
. C.
2 4
3
a
b a
. D.
2 4
3
b
a b
.
Câu 7: Trong không gian
Oxyz
, cho
2 3 .a i j k
 
Tọa độ của vec
a
A.
3;2;1 .
a
B.
2; 3;1 .
a
C.
1;2; 3 .
a
D.
2;1; 3 .
a
Câu 8: Cho hàm s
2
log
y x
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. m số đồng biến trên khoảng
( ; ) 
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(0; )
.
C. m số nghịch biến trên khoảng
( ; )
.
D. m số đồng biến trên khoảng
(0; )
.
Câu 9: Khối bát diện đều (như hình vẽ bên dưới) thuộc loại nào?
A.
3;5 .
B.
5;3 .
C.
3;4 .
D.
4;3 .
Câu 10: Với
a
b
là các số thực dương
1
a
. Biểu thức
2
log
a
a b
bằng
A.
2log
a
b
. B.
1 2log
a
b
. C.
2 log
a
b
. D.
2 log
a
b
.
Câu 11: Cho hàm số
có bảng biến thiên như sau
Mã 001/Trang 3
Hàm số đạt cực tiểu tại
A.
2
y
. B.
0
x
. C.
1
x
. D.
1
y
.
Câu 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 2
3 2
y x x
tại điểm có hoành độ
0
1
x
đi qua điểm nào trong
các điểm sau ?
A.
1;0
. B.
2;3
. C.
0;3
. D.
0;2
.
Câu 13: Cho số thực dương
,a b
. Rút gọn biểu thức
2 2
3 3 3
3 3
a b a b ab
.
A.
1 1
3 3
a b
. B.
1 1
3 3
a b
. C.
a b
. D.
a b
.
Câu 14: Đồ thị hàm số
5
1
x
y
x
cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
A.
5
x
. B.
5
x
. C.
0
x
. D.
1
x
.
Câu 15: Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
4
f x x
x
trên đoạn
1; 3
bằng
A.
65
3
. B.
20
. C.
52
3
. D.
6
.
Câu 16: Cho
y f x
đạo m
2
' 5 6,f x x x x
. Hàm số
3
y f x
nghịch biến trên
khoảng nào?
A.
2;

. B.
3;

. C.
2;3
. D.
;2

3;

.
Câu 17: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên ?
x
y
1
2
1
O
A.
2
logy x
. B.
2
log 2y x
. C.
2
log
y x
. D.
1
2
logy x
.
Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình
2
3
2 1
1
3
3
x
x
A.
1
; 1;
3
 
. B.
1;

. C.
1
;1
3
. D.
1
;
3

.
Câu 19: Phương trình
5 1 6 5 1 5.2
x x
x
có bao nhiêu nghiệm lớn hơn 1 ?
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
0
.
Câu 20: m số nào dưới đây là nguyên hàm của hàm số
cos3f x x
?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi được VnDoc.com tổng hợp gồm có 8 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính có trong đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 200
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm