Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc

Trang 1/8 - Mã đề thi 119
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT QUANG HÀ
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ÔN THI THPTQG 2020, LẦN 1
Môn, Toán
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 119
Họ và tên học sinh: …………………………………….……………… Số báo danh: .………………
Câu 1. Hàm số
3
34 y x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;1
. B.
;1
C.
. D.
;1
.
Câu 2. Đồ thị như hình bên là của hàm số nào dưới đây?
A.
32
34y x x
. B.
32
34y x x
. C.
3
34y x x
. D.
32
34y x x
.
Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
31y x x
trên đoạn
2;0
bằng
A.
1
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 4. S đường tim cn của đồ th hàm s
2
31
4
x
y
x
A.
4
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 5. Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , . Góc giữa hai mặt phẳng
bằng . Thể tích khối chóp là.
A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?
A. B. C. D.
Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?
.S ABC
2a
SA ABC
SBC
ABC
30
.S ABC
3
3
12
a
3
3
6
a
3
3
3
a
3
3
8
a
O
x
y
1
1
2
4
1
2
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/8 - Mã đề thi 119
Câu 7. Hàm số
31
1

x
y
x
đồng biến trên những khoảng nào sau đây?
A.  ; . B. ;2. C. ;11;. D. 0;.
Câu 8. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số
2 2019
1
x
y
x
.
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 9. Hình đa diện bên có bao nhiêu mặt?
A.
7
. B.
11
. C.
10
. D.
12
.
Câu 10. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
. B.
0;1
1; 
. C.
. D.
1; 0 1; 
.
Câu 11. Gọi
,Mm
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
1
x
fx
x
Mm
bằng
A.
3
8
B.
2
C.
7
2
D.
1
2
Câu 12. Đồ th sau đây là của hàm s
y f x
. Khi đó hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cc tr?
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
O
y
x
trên đoạn
3;5
.
Khi đó
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/8 - Mã đề thi 119
Câu 13. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số có dạng
32
y ax bx cx d
0a
. Hàm
số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1; 
B.
;1
C.
1;1
D.
1; 
Câu 14. Cho hàm số
32
3 5. y x x
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;0
. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
0;2
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
2; 
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
0;2
.
Câu 15. Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm cạnh . Biết vuông góc với
mặt phẳng đáy và Tính thể tích khối chóp .
A. . B. . C. . D. .
Câu 16. Cho đồ thị hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ. Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào
dưới đây?
A.
;0
. B.
2; 2
. C.
2; 
. D.
0; 2
.
Câu 17. Biết rng h s ca
4
x
trong khai trin nh thc Newton
*
2,
n
xn
bng 60. Tìm n.
A. n 6. B. n 8. C. n 5. D. n 7.
Câu 18. Đồ th
C
ca hàm s
31
1
x
y
x
ct trc tung tại điểm A. Tiếp tuyến ca
C
tại điểm A
phương trình là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 19. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
42
2 15 y x x
trên đoạn
3;2
.
.S ABCD
ABCD
O
2a
SA
2.SA a
.S ABO
3
2
12
a
3
2
3
a
3
22
12
a
3
42
3
a
51 yx
41yx
51yx
41 yx
x
y
-1
-3
1
O
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Quang Hà

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 101
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm