Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)
Đề thi gồm 04 trang
đề thi 132
   
  
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16;
Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41:          
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 42:      
 




         
A. 
B. 
Câu 43:
           

A.

B.


C.


D.

Câu 44:                
A.        
B.  
C.          
D.     
Câu 45:                
A. 
B. 
D. 
Câu 46:  

        


  
A.  B.  C.  D. 
Câu 47:                   
                   
         
  
 



 

  
    

      
  




    
A. 


B. 


C. 



  
D. 

 

Câu 48:                
        
A. 
B. 
Câu 49:  không   
A. 
B. 
C.  
D.  
Câu 50:               
A. 
B.   
C. 
D.  
Câu 51:      không           
A.

 
B.  
C. 
 
D.  
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đinh sắt
Dây đồng
Đinh sắt
Dây kẽm
Đinh sắt
Câu 52:           
  
         
A.   B.    C.   D.  
Câu 53:         
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 54:              
A. 
B. 
C. .
D. .
Câu 55:       
A.    

B.   



C.   



D.  

Câu 56:                
         
A. 
B.  
C.  
D. 
Câu 57:               
A. 
B.  
C. 
D. 
Câu 58:      X          
                  
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 59:                 
      X   X          
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 60:     
 
   

  
  
   

A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 61.
    
  
     

        
   
   
    
     
A.   B.  
C.  D. 
Câu 62:
         
      
 
        
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 63:
  X    
       X  
    
    Y    
 Y  
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
     

         
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 64:                

 
              
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 65:              
  
       
A.


B.

C.

D.

Câu 66:          
            
A.   
B.     
C.   
D.    
Câu 67:           A       
  
    
    A 
A.

C.


D.

Câu 68: 
      
    
  
 

  
               
       
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 69:
 


     
  
X    
    X 
A. 
B. 
Câu 70:      
       

    
   
      

     

 
    

      

 
     

           
A.
B. 
Câu 71:     
             
             
                 
         

           
 
              

Đề thi thử môn Hóa học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 342
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm