Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
Môn Vật
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Cho hai điện tích q
1
q
2
đẩy nhau. Khẳng định nào say đây đúng?
A.
q q
1 2
0
B.
q q
1 2
0
C.
q
1
0
q
2
0
D.
q
1
0
q
2
0
Câu 2: Hệ số ma t giữa hai mặt tiếp xúc s thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên.
A. Giảm đi. B. không thay đổi. C. Không biết được D. Tăng lên.
Câu 3: Đơn vị của t thông
A. tesla (T). B. fara (F). C. henry (H). D. vêbe (Wb)
Câu 4: Trong chuỗi phóng xạ
A A A A
Z Z Z Z
G L Q Q
4 4
1 1 1
các tia phóng xạ được phóng ra theo thứ tự
A.
, ,
. B.
, ,
. C.
, ,
. D.
, ,
Câu 5: Đối với âm cơ bản họa âm thứ 2 do cùng một dây đàn phát ra thì
A. tốc độ âm bản gấp đôi tốc độ họa âm thứ 2.
B. tần số họa âm thứ 2 gấp đôi tần số âm bản.
C. họa âm thứ 2 cường độ âm lớn hơn cường độ âm bản.
D. tần số âm bản lớn gấp đôi tần số họa âm thứ 2.
Câu 6: Sóng nào sau đây không phải là sóng điện từ?
A. Sóng của đài phát thanh. B. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn.
C. Sóng của đài truyền hình. D. Sóng phát ra từ loa phóng thanh.
Câu 7: Sắp xếp nào sau đây đúng về sự tăng dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không
khí?
A.
. B.
. C.
. D.
Câu 8: Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song?
A. cùng chiều thì hút nhau.
B. ngược chiều thì hút nhau.
C. cùng chiều thì đẩy nhau, ngược chiều thì hút nhau.
D. cùng chiều thì đẩy nhau.
Câu 9: Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. giá trị tức thời của điện áp xoay chiều. B. giá trị cực đại của điện áp xoay chiều,
C. giá trị trung bình của điện áp xoay chiều. D. giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.
Câu 10: Khi sóng điện từ sóng âm truyền từ không khí o nước thì
A. bước sóng của sóng điện từ giảm, bước sóng của sóng âm tăng.
B. bước sóng của sóng điện từ tốc độ truyền sóng âm đầu giảm.
C. bước sóng của sóng điện từ sóng âm đều giảm.
D. bước sóng của sóng điện từ tăng tốc độ truyền sóng âm giảm.
Câu 11: Mạch dao động LC dao động điều hòa với tần số f, khi đó
A.
LC
f
2
. B.
f LC
2
. C.
f
LC
2
. D.
f
LC
1
2
Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng, thay kính lóc sắc theo thứ tự là: vàng, lục, tím. Khoảng
vân đo được bằng i
1
, i
2
, i
3
thì
A.
i i i
1 2 3
. B.
i i i
1 2 3
. C.
i i i
1 2 3
. D.
i i i
1 2 3
Câu 13: Hạt proton năng lượng toàn phần lớn gấp 3 lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt proton
này
A.
. m / s
8
210
. B.
. m / s
8
3 10
. C.
. m / s
8
2 2 10
. D.
. m / s
8
6 10
Câu 14: Một vật dao động điều hòa tần số góc
biên độ A. Khi động năng bằng 3 lần thế năng thì tốc độ
v của vật biểu thức
A.
A
v
3
. B.
A
v
3
3
. C.
v A
3
2
. D.
A
v
3
2
Câu 15: Khi nung nóng một chất khí áp suất cao đến nhiệt độ cao nhất định thì sẽ phát quang phổ
A. liên tục. B. vạch phát xạ. C. hấp thụ vạch. D.hấp thụ đám.
Câu 16: Một con lắc đon chiều dài 121 cm, dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường g = 10m/s
2
.
Lấy
2
10
. Chu dao động của con lắc
A. 0,5 s. B. 2 s. C. 2,2 s. D.1 s.
Câu 17: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s.
Chu dao động của sóng biển
A. 3 s. B. 2,8 s. C. 2,7 s D. 2,45 s
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 18: hai tia sáng truyền qua một thấu kính như hình vẽ, tia (2) chỉ phần ló. Chọn câu đúng.
A. Thấu kính hội tụ; A ảnh thật.
B. Thấu kính hội tụ; A vật ảo.
C. Thấu kính phần kì; A ảnh thật.
D. Thấu kính phân kì; A vật ảo.
Câu 19: Hạt nhân đơteri
D
2
1
khối lượng
D
m , u 2 0136
. Biết khối lượng của prôtôn
p
m , u 1 0073
của notron
n
m , u 1 0087
. Năng lượng liên kết của hạt nhân
D
2
1
xấp xỉ bằng
A. 1,67 MeV. B. 1,86 MeV. C. 2,24 MeV. D.2,02 MeV
Câu 20: Trong giờ thực hành, để tiến hành đo điện trở R
X
của dụng cụ, người ta mắc nối tiếp điện trở đó với
biến tr R
0
vào mạch điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch dòng điện xoay chiều điện áp hiệu dụng không đổi,
tần số c định. hiệu
X R
u ,u
0
lần lượt điện áp giữa hai đầu R
X
R
0
. Đồ thị biểu diện sự phụ thuộc giữa
X R
u ,u
0
A. đoạn thẳng. B. đường Elip. C.
đường Hypebol. D.
đường tròn.
Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng,
thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt i
1
= 0,8mm, i
2
=
0,6mm. Biết trường giao thoa rộng L = 9,6mm. Hỏi số vị trí vân tối của bức xạ
1
trùng với vân sáng của
bức xạ
2
bao nhiêu?
A. 3. B.2. C. 4. D.5.
Câu 22: Một tụ điện điện dung
C F
3
10
2
được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối hai bản tụ
vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm độ tự cảm
L H
1
5
. B qua điện trở dây nối. Thời gian ngắn nhất
kể từ lúc nối đến khi năng lượng từ trường của cuộn y bằng ba lần năng lượng điện trường trong tụ
A.
s
1
300
. B.
s
1
100
. c.
s
1
60
. D.
s
3
400
.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn tham khảo và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút, đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 3.519
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm