Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

        
    
      
THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN
Đề 4 trang
THI TH THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2019-2020
BÀI THI:  MÔN THI:  
Thời gian làm bài  phút, không kể thời gian phát đề.
Họ tên học sinh:................................................................; Số báo danh: ………..…....……. đề: 201
Câu 1:      sai    
A.                  
B.                 
C.              
D.               
Câu 2:        
A.             
B.             
C.           
D.           
Câu 3:                 
A. 
 B.  C.  D. 
Câu 4:    
               

       
A.  B.
C.  D. 
Câu 5:                    

       
A.  B.  C.  D. 
Câu 6:                      
              
A.
B.
C.
D.
Câu 7:              
A.      
B.  i 㶐 u⺂ề s.
C.      
D.      
Câu 8:                      
               
A.  B.

C.  D. 
Câu 9:                   
   
A.   B.

C.
 D. 
Câu 10:       
A.         
B.          
C.           
        
    
D.         
Câu 11:                    

                 
A.

B.
C.
 D.
Câu 12:            
A.        B.        
C. u  ai u  . D.     
Câu 13:             
              
 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 14:                   
                   
A.  B.  C.  D. 
Câu 15:                     
                        
              
A.
 
B.  C.  D. 
Câu 16:                
A.           B.       
C.        D.          
Câu 17:   sai          
A.               
B.               
C.            
D.                 
Câu 18:                 
A.          B.           
C.           D.        
Câu 19:           
A.  B.   C.   D. 
Câu 20:                   
                         
   
A.    B.   C.   D.  
Câu 21:           
A.          B.       
C.          D.       
Câu 22:                  
   
            
  
   
   
0
U(V)
Z
C
(
Z
C0
(cm)
u
0
12
4 8
        
    
       

  

A.  B.  C.  D. 
Câu 23: Ti đim M  đi  â⺂ i đi c Q c đ m đi c đim  c đi c
  香3.10

N. Nu a⺂  đi c 香2  c đ i M  c đi c  
A. 

B.  

C. 

D. 

Câu 24:                       
   

        
A.  B.  C.  D. 
Câu 25:                     
          
           
 
   
A.
B.
C.
D.
Câu 26:                      
                       
                        
                        
            
A.  B.  C.  D. 
Câu 27:            E    
      


      
            
  
A.   B. 
C.   D.  
Câu 28:                     
                        
      
A.   B.   C.   D.  
Câu 29:                    
    
                   
                        
  
A.  B.  C.  D. 
Câu 30: V c u⺂ề s đi   câ   3.10
m䖰s. M s đi  c c s 6m
 câ   c cu  
A. 

 B. 

 C. 

 D. 


Câu 31:                

   
                   
                  
A.  B.  C.  D. 
Câu 32:                      
                       
A.  B.  C.  D. 
E

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
3 871
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm