Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Quế Võ 3 - Bắc Ninh (Lần 4)

Trang 1/8
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 3
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN IV
Năm học 2017 - 2018
Môn: Toán .Khối:12
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề:132
Họ, tên học sinh:..................................................................... SBD .............................
Câu 1: Cho hình tr có bán kính đáy
3cm
, chiu cao
4cm
. Khi đó diện tích toàn phn
tp
S
ca hình tr là:
A.
. B.
2
33 cm
. C.
2
18 cm
. D.
2
24 cm
.
Câu 2: Kết qu đúng của
2
25
lim
3 2.5
n
nn
A. 1. B.
5
2
. C.
5
2
. D.
25
2
.
Câu 3: Cho tam giác
ABC
như hình vẽ. Biết trng tâm
G
ca tam giác
ABC
điểm biu din ca s
phc
z
. Tìm phn o ca s phc
z
.
C
B
A
3
2
-2
O
y
x
A.
1
. B.
1
. C.
i
. D.
i
.
Câu 4: Tìm h s không cha
x
trong khai trin
3
2
n
x
x



, biết
n
s nguyên dương thỏa mãn
12
78
nn
nn
CC


.
A.
112640
. B.
112640
. C.
112643
. D.
112643
.
Câu 5: Giá tr ca tích phân
1
0
d
1
x
Ix
x
A.
2 ln2I 
. B.
1 ln2I 
. C.
2 ln2I 
. D.
1 ln2I 
.
Câu 6: Đường cong như hình bên dưới là đồ th ca hàm s nào sau đây?
Trang 2/8
A.
3
2
x
y
x
. B.
4
23y x x
. C.
1
2
x
y
x
. D.
1
1
x
y
x
.
Câu 7: Tìm nguyên hàm ca hàm s
21
3
x
fx
.
A.
2
d 2 1 3
x
f x x x C
. B.
21
3
d
ln3
x
f x x C

.
C.
21
d 3 ln3
x
f x x C

. D.
21
3
d
ln9
x
f x x C

.
Câu 8: Cho hình chóp
.S ABC
ABC
tam giác vuông cân ti
B
vi
BA BC a
, cnh
SA
vuông góc
vi mặt đáy
()ABC
. Góc to bi
SC
và mặt đáy
()ABC
bng
0
60
. Th tích
V
ca khi chóp
.S ABC
bng
bao nhiêu?
A.
3
6
2
a
V
. B.
3
3
6
a
V
. C.
3
3
2
a
V
. D.
3
6
6
a
V
.
Câu 9: Trong không gian vi h trc tọa độ
Oxyz
cho các điểm
2;3;3A
,
2; 1;1B 
. Gi
S
S
hai mt cầu thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với đường thng
AB
lần lượt ti các tiếp điểm
,AB
đồng thi tiếp
xúc ngoài vi nhau tại điểm
;;M a b c
. Tính giá tr ca
abc
biết rng khong cách t điểm
M
ti mt
phng
: 2 2 2018 0P x y z
đạt giá tr ln nht?
A.
4abc
B.
5abc
C.
3abc
D.
2abc
Câu 10: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
2; 1;3M 
. Tìm phương trình mặt phẳng đi qua các đim ln
t là hình chiếu của điểm
M
lên các trc tọa độ.
A.
0
2 1 3
x y z

. B.
1
2 1 3
x y z

. C.
0
2 1 3
x y z
. D.
1
2 1 3
x y z
.
Câu 11: Xếp ngu nhiên
10
hc sinh gm
5
nam và
5
n thành mt hàng dc. Xác suất để không có bt kì
hai hc sinh cùng giới nào đứng cnh nhau bng
A.
1
21
. B.
1
126
. C.
1
42
. D.
1
252
.
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thng
11
:
3 2 1
x y z
. Đường thng
d
song song vi
có một vectơ chỉ phương là
A.
1
0;2; 1u 
. B.
2
3;2;1u
. C.
3
0; 1;1u 
. D.
4
3;2; 1u 
.
Câu 13: Đồ th hàm s nào sau đây không có tiệm cn ngang?
A.
2
2
1
x
y
x
. B.
2
1
x
y
x
. C.
2
1y x x
. D.
2
1
x
y
x
.
Trang 3/8
Câu 14: Mt nhóm có
10
người. Cn chọn ra ban đại din gm
3
người. Hi có bao nhiêu cách chn?
A.
2
9
A
. B.
3
10
A
. C.
2
9
C
. D.
3
10
C
.
Câu 15: Nghim của phương trình
2
sin sin cos 1x x x
là:
A.
4
,.
2
xk
k
xk

B.
2
4
,.
2
2
xk
k
xk

C.
4
,.
2
xk
k
xk


D.
2
4
,.
2
2
xk
k
xk


Câu 16: Trong không gian vi h tọa độ
Oxyz
, cho hai đường thng
1
: 1 2
23
xt
yt
zt
 

2
33
:
4 1 2
x y z
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
1
cắt và không vuông góc với
2
. B.
1
song song với
2
.
C.
1
2
chéo nhau và vuông góc với nhau. D.
1
cắt và vuông góc với
2
.
Câu 17: Gi
S
din tích hình phẳng được gii hn bởi đồ th hàm s
y f x
, trc hoành,
,x a x b
(như hình bên). Khi đó
S
được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
b
a
S f x dx
. B.
cb
ac
S f x dx f x dx

.
C.
cb
ac
S f x dx f x dx

. D.
cb
ac
S f x dx f x dx

.
Câu 18: Cho hàm s
y f x
xác định và liên tc trên và có bng biến thiên như sau:
Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
;0
. B.
;2
. C.
0;
. D.
1;0
.
Câu 19: Cho hàm s
32
( ) lnf x x x
. Giá tr ca
( ) ( )f e f e
A.
15e
. B.
2
5 18ee
. C.
2
5e
. D.
66e
.
x

1
0
1

y
0
0
0
y

0
5
2
0


Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Quế Võ 3 - Bắc Ninh (Lần 4), với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Quế Võ 3 - Bắc Ninh (Lần 4). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 242
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm