Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An (Lần 2)

1 93
Mã đề thi 213- Trang 1/6
S GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
Mã đề thi 213
ĐỀ THI TH THPT QG LẦN 2 NĂM HỌC 2017 2018
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề
Câu 1.Tng din tích
1 2 3
S S S S
trong trong hình v đưc tính bằng tích phân nào sau đây?
A.
d
b
a
S f x x
. B.
d d d
c d b
a c d
S f x x f x x f x x
.
C.
d d d
c d b
a c d
S f x x f x x f x x
. D.
d d d
c d b
a c d
S f x x f x x f x x
.
Câu 2. Giải bóng chuyền VTV Cup gồm
9
đội bóng tham dự, trong đó có
đội nước ngoài
3
đội của Việt Nam.
Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành
3
bảng
,,A B C
mỗi bảng
3
đội. Tính xác suất để
3
đội
bóng của Việt Nam ở
3
bảng khác nhau.
A.
53
56
. B.
9
28
. C.
19
28
. D.
3
56
.
Câu 3. S đỉnh của hình hai mươi mặt đều là
A.
20
. B.
12
. C.
16
. D.
30
.
Câu 4. Cho hàm s
ln 1y x x
. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định đúng?
A. Hàm s nghch biến trên
1; 0
và đồng biến trên
0; 
. B. Hàm s nghch biến trên
0; 
.
C. Hàm s có tập xác định là
\1
. D. Hàm s đồng biến trên
1;
.
Câu 5. Trong h tọa độ
O xyz
, cho điểm
3; 2; 1M
. Tọa độ điểm
M
đối xng vi
M
qua
Oxy
là:
A.
3; 2 1M
. B.
3; 2;1M
. C.
3; 2; 1M
. D.
3; 2;1M
.
Câu 6. Sau khi phát hin dch st xut huyết, các chuyên gia y tế ước tính s người nhim bnh k t ngày xut hin
bệnh nhân đầu tiên đến ngày th t
23
( ) 45 , 0,1,2,...,25.f t t t t
Nếu coi f(t) là hàm s xác định trên đoạn [0;25]
thì đạo hàm f’(t) được xem là tốc độ truyn bệnh (người/ngày) ti thời điểm t. Xác định ngày mà tốc độ truyn bnh
là ln nht?
A. Ngày th 5. B. Ngày th 19. C. Ngày th 16. D. Ngày th 15.
Câu 7. Đạo hàm ca hàm s
2
3
3
xx
y
A.
2
3
2 3 .3
xx
yx

. B.
2
3
3 .ln3
xx
y
. C.
2
3
2 3 .3 .ln3
xx
yx

. D.
2
2 3 1
3 .3
xx
y x x


.
Câu 8. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau đúng?
A.
2018
1009
12ii
. B.
2018
1009
12ii
. C.
2018
1009
12i
. D.
2018
1009
12i
.
Mã đề thi 213- Trang 2/6
Câu 9. Trong không gian vi h tọa độ
O xyz
, cho hai mt phng:
: 2 3 2 0x y z
,
: 2 3 16 0x y z
. Khong cách gia hai mt phng là:
A.
15
. B.
14
. C.
23
. D.
0
.
Câu 10.
Mt ôtô chy vi vn tc
20 m/s
thì người lái đạp phanh (còn nói thắng). Sau khi đạp phanh, ôtô
chuyển động dần đều vi vn tc
40 20 m/sv t t
, trong đó
t
là khong thi gian nh bng giây k t lúc bt
đầu đạp phanh. Hi t lúc đạp phanh đến khi dng hn, Ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?
A.
20 m
. B.
15 m
.
C.
5m
. D.
10 m
.
Câu 11.
d
23
x
x
bng
A.
1
ln 2 3
3
xC
. B.
2
1
23
C
x
. C.
2
3
23
C
x

. D.
1
ln 3 2
3
xC
.
Câu 12. Trong không gian vi h tọa độ
Oxyz
, cho mt cu
 
2 2 2
: 1 2 1 9S x y z
điểm
3;4;0A
thuc
S
. Phương trình tiếp din vi
S
ti
A
là:
A.
2 2 2 0x y z
. B.
2 2 2 0x y z
. C.
70x y z
. D.
2 2 14 0x y z
.
Câu 13. Cho hàm s
3
4 3 2y x x
, đ th
C
.m
a
đ phương trình
33
4 3 4 3 0x x a a
có hai nghim
âm và mt nghim dương.
A.
3
0
2
a
hoc
1 a
. B.
3
0
2
a
hoc
3
1
2
a
. C.
3
1
2
a
. D.
3
0
2
a
.
Câu 14.T
0
gi đến
12
gi trưa, đồng h đánh bao nhiêu tiếng chuông nếu ch đánh chuông báo giờ và s tiếng
chuông bng s gi?
A.
80
. B.
82
. C.
78
. D.
76
.
Câu 15. Trong không gian vi h trc tọa độ
O xyz
, cho
, , 0a b c
. Chọn đáp án sai.
A.
, . 0a b a
. B.
,0a b a b
. C.
,ab
là 1 s. D.
,.a b c
là 1 s.
Câu 16. Cho hàm s
()y f x
xác định, liên tc trên và có đồ th như sau. Khi đó phát biểu nào sau đây sai?
:
-2 -1 1 2
-2
-1
1
2
x
y
A. Hàm s đạt cc tiu ti
0x
. B. Hàm s có giá tr cực đại bng
1
.
C. Hàm s có ba cc tr. D. Đồ th hàm s đi qua điểm
(0; 1)A
.
Mã đề thi 213- Trang 3/6
Câu 17. Cho s phc
z
tha mãn
1 2 3zi
. Tìm môđun lớn nht ca s phc
2.zi
A.
26 6 17
. B.
26 6 17
. C.
26 4 17
. D.
26 8 17
.
Câu 18. S tim cn của đồ th hàm s
2
1
1
2
1
1
x
khi x
x
y
x
khix
x
.
A.
1
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu 19. Tng các nghim của phương trình
cos2 sin2 1xx
trong khong
0;2
là:
A.
14
4
. B.
13
4
. C.
7
4
. D.
15
8
.
Câu 20. Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác đều. Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên
2
lần độ dài đường cao
không đổi thì th tích
.S ABC
tăng lên bao nhiêu lần?
A.
1
2
. B.
4
. C.
3
. D.
2
.
Câu 21. Cho hàm s
mx 2
y.
x m 3

Các giá tr của m để hàm s nghch biến trên các khoảng xác định ca nó là:
A.
1 m 2
. B.
m2
m1
. C.
1 m 2
. D.
m1
.
Câu 22. Nếu ba đường thng không cùng nm trong mt mt phẳng và đôi một ct nhau thì:
A. Ba đường thẳng đó tạo thành mt tam giác. B. Ba đường thẳng đó đồng quy.
C. Ba đường thẳng đó trùng nhau. D. Không có ba đường thẳng như vậy.
Câu 23. Trong không gian vi h tọa độ
O xyz
, cho điểm
M
tha mãn h thc
2OM i j
. Tọa độ điểm
M
là:
A.
2;1; 0
. B.
0;1; 2
. C.
0; 2 ;1
. D.
2; 0;1
.
Câu 24. Cho đẳng thc
2
3
3
,0 1
aa
aa
a
.Khi đó
thuc khong nào trong các khong sau.
A.
1;0
. B.
0;1
. C.
2; 1
. D.
3; 2
.
Câu 25. Hàm s
1
sin
fx
x
trên đoạn
5
;
36




có giá tr ln nht, nh nht
M
m
. Khi đó
Mm
bng:
A.
1
. B.
1
. C.
2
1
3
. D.
2
2
3
.
Câu 26. Có bao nhiêu s phc z tha mãn
2
0zz
?
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 27. Hình nón
N
có đường sinh gấp hai bán kính đáy. Góc ở đỉnh ca hình nón là:
A.
0
120
. B.
0
30
. C.
0
0
. D.
0
60
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An (Lần 2), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 93
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm