Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa lần 2

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT THIỆU HÓA
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
MÔN THI TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... số báo danh:...............................
Câu 1: Tìm hàm số
( )f x
, biết
2
1
'( ) 2
f x x
x
(1) 3
f
?
A.
2
1 1 1
( ) 2
2 2
f x x x
x
 
B.
2
1 1 3
( ) 2
2 2
f x x x
x
C.
2
1 1 1
( ) 2
2 2
f x x x
x
D.
2
1 1
( ) 2
2
f x x
x
Câu 2: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình:
3sin 1 0
x m
có nghiệm?
A. 7 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 3: Giả sử trong khai triển
6
1 1 3ax x
với
a
thì hệ số của số hạng chứa
3
x
405.
Tính
.a
A. 9 B. 6 C. 14 D. 7
Câu 4: Cho
0, 1, 0, 0
a a b c
sao cho
log 3, log 2
a a
b c
. Giá trị của
3 2
log ( )
a
a b c
bằng:
A. 6 B. - 18 C. - 9 D. 8
Câu 5: Diện tích toàn phần của hình tròn xoay sinh bởi hình vuông cạnh a khi quay quanh trục
chứa một cạnh của nó bằng:
A.
2
2
a
B.
2
4
a
C.
2
6
a
D.
2
a
Câu 6: Mặt cầu nội tiếp hình lập phương cạnh 2a, có diện tích bằng:
A.
2
4
a
B.
2
8
a
C.
2
4
3
a
D.
2
16
a
Câu 7: Cho hình chóp tứ giác đều
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
2a
. Mặt bên tạo với
đáy góc
0
60
. Gọi
K
hình chiếu vuông góc của
O
trên
SD
. Tính theo
a
thể tích khối tứ diện
DKAC
.
A.
3
4 3
15
a
V
. B.
3
4 3
5
a
V
. C.
3
2 3
15
a
V
. D.
3
3
V a
.
Câu 8: Cho
, a b
là các số thực dương. Rút gọn
4 4
3 3
3 3
a b ab
P
a b
ta được
A.
P ab
B.
P a b
C.
4 4
P a b ab
D.
( )P ab a b
Câu 9: Tập nghiệm của phương trình
2
2
log ( 3 2) 1
x x
A.
0
B.
1;2
C.
0;2
D.
0;3
Câu 10: Với a là số thực dương tùy ý,
ln(7 ) ln(3 )a a
bằng
A.
ln(7 )
ln(3 )
a
a
B.
7
ln
3
C.
ln 7
ln 3
D.
ln(4 )a
Câu 11: Hình lập phương có độ dài đường chéo bằng 3a, thể tích hình lập phương bằng
A.
3
27a
B.
3
3 3a
C.
3
3a
D.
3
9 3a
Câu 12: Giá trị lớn nhất của hàm số
3
3 5y x x
trên đoạn
3
0;
2
là:
A. 3 B. 5 C. 7 D.
31
8
Câu 13: Hàm số
3 2
( )
f x x ax bx c
đạt cực tiểu tại điểm
1, (1) 3
x f
đồ thị hàm số đi
qua điểm
(0;2)
M
. Tính
.T ab bc ca
A.
39
T
B.
39
T
C.
3
T
D.
4T
Câu 14: Cho dãy số
( )
n
u
xác định bởi
1 1
3, , 1
n n
u u u n n
. Số hạng thứ 2019 bằng.
A. 2037168 B. 2037171 C. 2037176 D. 2035158
Câu 15: Cho hàm số
3 2
, (C)
2
x
y
x
đường thẳng (d)
2 4
y ax b
. Đường thẳng (d) cắt (C)
tại A, B đối xứng nhau qua gốc tọa độ O khi đó
T a b
bằng
A.
2T
B.
5
2
T
C.
4T
D.
7
2
T
Câu 16: Một ban chấp hành đoàn trường THPT gồm 15 người, bao nhiêu cách chọn 5 người
vào ban thường vụ?
A.
5
15
B.
5
P
C.
5
15
C
D.
5
15
A
Câu 17: Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3
3 2
x
y
x
.
A.
2
3
y
B.
1
3
y
C.
2
3
x
D.
1
3
x
Câu 18: Cho hàm số
( )y f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau:
Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A.Hàm số có một cực đại và không có cực tiểu.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng -2.
D. Hàm số đạt cực đại tại
0
x
và cực tiểu tại
2
x
.
Câu 19: . Cho hàm số
( )y f x
có đồ thị trên một khoảng K như
hình vẽ bên. Trên K, hàm số
( )y f x
có bao nhiêu cực trị?
A. 3 B. 2
C. 4 D. 5
y
o
x
2
'y
y
x

0
2

0
1


2
Câu 20: . Cho hàm số
( )y f x
có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương
trình
4 ( ) 0
f x m
có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.
A. 4 B. 3
C. 2 D. 0
Câu 21: Tập nghiệm S của bất phương trình
1 2
1
5
125
x
là:
A.
(0;2)
S
B.
( ; 2)
S

C.
( ; 3)
S

D.
(2; )
S
Câu 22: Đặt
2 2
log , log
a x b y
. Biết
3
2
8
log
ab mx ny
. Tìm
T m n
A.
3
2
T
B.
2
3
T
C.
2
9
T
D.
8
9
T
Câu 23: Cho hình chóp
.
S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
A
AB a
,
3BC a
. Mặt
bên
SAB
tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
ABC
. Tính theo
a
thể tích của khối chóp
.
S ABC
.
A.
3
6
12
a
V
. B.
3
6
4
a
V
. C.
3
2 6
12
a
V
. D.
3
6
6
a
V
.
Câu 24: Tổng các nghiệm của phương trình
2
2 1
2 8
x x
bằng
A. 0 B. - 2 C. 2 D. 1
Câu 25: Cho
, ,a b c
là các số thực dương và
, 1a b
. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A.
log
log
log
a
b
a
c
c
b
B.
log
a
b
a b
C. log log
a a
b c b c
D. log log
a a
b c b c
Câu 26: Cho biết phương trình
2log2)13(log
1
3
1
3
x
x
hai nghiệm
21
, xx
. Hãy tính tổng
21
2727
xx
S
.
A.
252
S
B.
45
S
C.
9
S
D.
180
S
Câu 27: Một hình nón có bán kính đáy
R
, góc ở đỉnh
60
. Một thiết diện qua đỉnh nón chắn trên
đáy một cung có số đo
90
. Diện tích của thiết diện là:
A.
2
3
2
R
. B.
2
6
2
R
. C.
2
7
2
R
. D.
2
3
2
R
.
Câu 28: Một hình trụ bán kính đáy bằng 50cm chiều cao 50cm. Một đoạn thẳng AB
chiều dài 100cm hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách d từ đoạn
thẳng đó đến trục hình trụ.
A.
d 50cm
B.
d 50 3cm
C.
d 25cm
D.
d 25 3cm
Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với
mặt phẳng đáy, góc giữa đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) bằng 45
0
. Tính thể tích V của
khối chóp S.ABCD.
A.
3
3
a
V B.
3
2
a
V C.
3
6
a
V D.
3
2
3
a
V
y
1
O
1
x
3
4

Đề thi thử Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 335
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm