Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An lần 1

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019
Thời gian làm bài : 90 phút không kể thời gian phát đề
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa
7
quả cầu đỏ
5
quả cầu màu xanh, Hộp thứ
hai chứa
6
quả cầu đỏ và 4 quả cầu màu xanh. Lấy ngẫu nhiên từ một hộp 1 quả cầu. Xác suất sao cho hai
quả lấy ra cùng màu đỏ.
A.
7
20
. B.
3
20
. C.
1
2
. D.
2
5
.
Câu 2: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm
41
học sinh?
A.
. B.
2
41
. C.
41
2
. D.
2
41
C
.
Câu 3: Tập nghiệm của phương trình
2
2( 3 2) 0xxx +=
là :
A.
S 
B.
1S
C.
1; 2S
D.
2
S
Câu 4: Tính đạo hàm của hàm số:
xx
xx
ee
y
ee
A.
2
'
(e )
x
xx
e
y
e
. B.
2
4
'
(e )
xx
y
e
. C.
2
5
'
(e )
xx
y
e
D.
'
xx
yee

.
Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ đề các vuông góc
Oxy
, Cho đường thẳng d:
10
xy
và
đường tròn (C) :
22
2 4 0.xy xy
Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d qua đó ta kđược
hai đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (C) tại A và B sao cho góc AMB bằng
o
60
.
A.
1
(3; 4)M
2
( 3; 4)M
B.
1
( 3; 2)M 
2
(4; 3)
M
.
C.
1
( 3; 2)M
2
( 3; 4)
M
. D.
1
(3; 4)M
2
( 3; 2)M 
.
Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số
2
1
42yx
x

trên đoạn
1; 2



bằng:
A.
29
2
. B.
1
. C.
3
. D. Không tồn tại
Câu 7: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình chữ nhật, các mặt (SAB), (SAD) vuông góc với đáy.
Góc giữa (SCD) và đáy bằng
0
60
,
.BC a
Khoảng cách giữa
AB
SC
bằng:
A.
3
2
a
. B.
3
2
13
a
. C.
2
a
. D.
3
2
5
a
.
Câu 8: Phương trình
1
3 .2 72
xx
có nghiệm là
A.
5
2
x
. B.
2x
C.
3
2
x
. D.
3x
.
Câu 9: Một khối trụ có bán kính đáy bằng 2 cm và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính thể tích
của khối trụ là:
A.
3
32 cm
. B.
3
8 cm
. C.
3
4 cm
. D.
3
16 cm
.
Câu 10: Đường cong trong hình bên đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
32
31yx x
B.
42
21yx x
C.
42
21
yx x
D.
2
1
yx
Câu 11:
sin .cosx xdx
bằng:
A.
os2
4
cx
C
. B.
2
sin
2
x
C
. C.
2
sin
2
x
C
. D.
2
os
2
cx
C
.
Câu 12:
1 19
lim
18 19
n
n
bằng
A.
19
18
. B.
1
18
. C.

. D.
1
19
Câu 13: Cho đường thẳng
1
5
:
2
33
xt
yt


một véc tơ pháp tuyến của đường thẳng
A.
(5; 3)
. B.
(6; 1)
C.
1
( ;3)
2
. D.
( 5; 3)
.
Câu 14: Cho phương trình
22
2 4( 2) 6 0x y mx m y m 
(1) Điều kiện của m để (1) là
phương trình của đường tròn.
A.
2m
. B.
1
2
m
m
. C.
12m
. D.
1
2
m
m
Câu 15: Anh An gửi số tiền 58 triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép và ổn định trong 9
tháng thì lĩnh về được 61758000đ. Hỏi lãi suất ngân hàng hàng tháng là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất
không thay đổi trong thời gian gửi.
A.
0, 8 %
B.
0, 6 %
C.
0, 7 %
. D.
0, 5 %
Câu 16: Tìm tọa độ véc tơ
u
biết rằng

0ua
(1; 2; 1)a 
A.
3; 8; 2u 
. B.
1; 2; 8u 
. C.
1; 2; 1u

. D.
6; 4; 6u

.
Câu 17: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên:
A.
23
2
x
y
x
+
=
B.
3
2
x
y
x
+
=
C.
27
2
x
y
x
=
D.
3
2
x
y
x
=
Câu 18: Nguyên hàm của hàm số
32fx x
A.
2
(32)32
3
x xC 
. B.
1
(32)32
3
x xC 
.
C.
2
(32)32
9
x xC 
. D.
31
2
32
C
x
.
Câu 19: Với
a
là số thực dương tùy ý khác 1, giá trị của
3
log
a
a
bằng:
-2 -1 1 2
-1
1
2
3
x
y
0
A.
3
. B.
1
3
. C.
1
3
D. -3
Câu 20: Cho hàm số
42
,,y ax bx c a b c

đồ thị như nh vẽ bên. Số
điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 21: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
4
2
4 93
2
x
y
xx

A.
2
. B. 1. C.
0
. D.
3
.
Câu 22: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình chữ nhật cạnh AB =
a
,
vuông góc với mặt phẳng
đáy và
2SB a
.
Góc giữa mặt phẳng (SBC) mặt phẳng đáy bằng
A.
o
90
. B.
o
60
. C.
o
45
. D.
o
30
.
Câu 23: Giải phương trình:
2
2 61 45xx x 
A.
1 2;2 3
B.
1 2;2 3
C.
2 1; 2 3
. D.
2 1; 2 3

.
Câu 24: Cho khối chóp đáy hình thoi cạnh
a
(a>0) các cạnh bên bằng nhau cùng tạo với đáy góc
0
45
. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
3
1
32
a
B.
3
2a
. C.
AB a
. D.
3
1
2
a
.
Câu 25: Cho hàm số
42
1f x ax bx
,ab
. Đồ thị của hàm số
y fx
như hình vẽ bên. Số
nghiệm thực của phương trình
2018. 2019 0fx
A.
4
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Câu 26: Với điều kiện nào của m thì phương trình
2
(3 4) 1m x mx

có nghiệm duy nhất?
A.
1m
. B.
1m 
. C.
2
3
m 
. D.
1m 
.
Câu 27: Với
,ab
là các tham số thực. Giá trị tích phân
2
0
3 2 1d
b
x ax x
bằng
A.
32
b ba b
. B.
32
b ba b
. C.
32
b ba b
. D.
2
321b ab
.
Câu 28: Mặt tiền của nhà văn hóa huyện Quỳnh Lưu có
17
cây cột hình trụ tròn, tất cả đều chiều cao
bằng
4, 2
m. Trong số các cây đó
3
y cột trước đại sảnh đường kính bằng
40
cm,
14
y cột còn lại
phân bố đều hai bên đại sảnh và chúng đều có đường kính bằng
26
cm. Chủ đầu tư thuê nhân công để sơn
các y cột bằng loại sơn giả gỗ, biết giá thuê
2
360.000 / m
(kể cả vật liệu sơn phần thi công). Hỏi
chủ đầu tư phải chi ít nhất bao nhiêu tiền để sơn hết các cây cột nhà đó (đơn vị đồng)?
(ly
3,14159
)
A.
22990405
. B.
5473906
. C.
5473907
. D.
22990407
.
Câu 29: Cho hình lập phương
.''''ABCD A B C D
. Tính góc giữa hai mặt phẳng
'A BC
'A CD
.
A.
0
90
. B.
0
120
. C.
0
60
. D.
0
45
.

Đề thi thử Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 616
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm