Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Bình Giang - Hải Dương (Lần 2)

483:BCCADAAADABABCDBBCCADBBAAAAACABAABDDBCCCADBBDBCBBD
MãĐề:483 Trang1/10
SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
ĐỀ THI THỬ THPT LẦN 2.
NĂM HỌC 2017-2018
Trường THPT Bình Giang
( Đề có 8 trang ) Thi gian làm bài 90 phút (50 câu trc nghim)
Họ Tên :.....................................................Số báo danh :................... Mã Đề : 163
Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án của mỗi câu.
Câu 01: Cho hàm số
3
1yx x đồ thị (C). Pơng trình tiếp tuyến của (C) ti giao điểm của (C) với trục tung
là:
A.
21yx
B.
1yx
C.
1yx
D.
22yx
Câu 02: Cho hàm s

32
692yx x x C 
. Đường thẳng đi qua điểm
1;1A và vuông góc vi đưng
thẳng đi qua hai điểm cực trị của (C) là:
A.
3yx
B.
13
22
yx
C.
13
22
yx

D.
230xy
Câu 03: Cho khối lăng trụ đứng ABCD .A’B’C’D' có đáy ABCD hình bình hành và thể tích bằng 36. Các điểm
M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AA’, BB’, CC’ sao cho
121
,;
'2 '3 '3
AM BN CP
A
ABBCC

. Mặt phẳng (MNP) chia khối
lăng trụ thành hai khối đa diện
1
H và

2
H (trong đó
1
H đa diện chứa đỉnh A). Tính thể tích của khối đa
diện
1
H
:
A. 15 B. 18 C. 24 D. 16
Câu 04: Cho hai đường thẳng phân biệt a,b và mặt phẳng (P). Chọn khẳng định đúng?
A. Nếu a//(P) và b a thì b (P) . B. Nếu a//(P) và b (P) thì b a.
C. Nếu a (P) và b a thì b//(P) . D. Nếu a//(P) và b//(P) thì b//a.
Câu 05: Một xe buýt bắt đầu đi từ một nhà chờ xe buýt A với vận tốc

2
10 3vt t
(m/s) (khi bắt đầu chuyển động
từ A thì
0t
) đến nhà chờ xe buýt B cách đó 175m. Hỏi thời gian xe đi từ A đến B là bao nhiêu giây?
A. 7 B. 8 C. 9 D. 5
Câu 06: Bác Tôm có mti ao diện tích
2
50m
để nuôi cá. Vụ vừa qua bác nuôi với mật độ
20
2
/con m
và thu
được tất cả 1,5 tấn thành phẩm. Theo kinh nghiệm nuôi thu được, bác thấy cứ thả giảm đi 8
2
/con m
thì tương
ứng sẽ mỗi con thành phẩm thu được tăng thêm 0,5kg. Hỏi vtới bác phải mua bao nhiêu con giống để đạt
được tổng khối lượng cá thành phẩm cao nhất? (Giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi).
A. 1100 con. B. 1000con. C. 500con. D. 502 con.
Câu 07: Môt lớp 20 học sinh nam 15 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tâp.
Tính xác suất để 4 học sinh được gọi lên bảng có cả nam và nữ.
A.
4651
5236
B.
4610
5236
C.
4615
5236
D.
4615
5263
483:BCCADAAADABABCDBBCCADBBAAAAACABAABDDBCCCADBBDBCBBD
MãĐề:483 Trang2/10
Câu 08: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm
(1;1;3)M
hai đường thẳng
131
:
321
xy
z

,
1
:
132
xy
z

. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M, vuông góc với
.
A.
1
1
3
x
t
yt
zt



B. 1
3
x
t
yt
zt



C.
1
1
3
t
yt
zt



D.
1
1
13
x
t
yt
zt



Câu 09: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây phương trình mặt phẳng đi qua điểm
(3; 1;1)M
và vuông góc với đường thẳng
123
:
321
xy z

?
A.
32 120xyz
B.
2330xyz
C.
32 120xyz
D.
32 80xyz
Câu 10: Cho hàm số f(x) liên tục trên

;2, 2;1,1;  , f(x) không xác định tại
2x 
1
x
, f(x) đ
thị như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng:
A.
12
lim ; lim
xx
fx fx


 
B.
12
lim ; lim
xx
fx fx


 
C.
12
lim ; lim
xx
fx fx


 
D.
12
lim ; lim
xx
fx fx


 
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây phương trình của đường thẳng đi qua
điểm
(2;3;0)A
và vuông góc với mặt phẳng
(): 3 5 0Px yz
?
A.
1
3
1
x
t
yt
zt


. B.
13
3
1
x
t
yt
zt


C.
1
13
1
x
t
yt
zt



D.
13
3
1
x
t
yt
zt


.
Câu 12: Gọi M và N lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức
12
,zz
khác 0. Khi đó khẳng định nào sau đây sai?
A.
12
zz MN
B.
2
zON
C.
12
zz MN
D.
1
zOM
Câu 13: Biết
2
23
lim
1
x
ax
xx




(với
a
là tham số). Giá trị nhỏ nhất của
2
24Pa a
là:
A.
4.
B.
3.
C.
5.
D.
1.
Câu 14: Có bao nhiêu số tự nhiên 4 chữ số dạng
,cabcd a b d
:
A. 210 B. 5040 C. 126 D. 3024
483:BCCADAAADABABCDBBCCADBBAAAAACABAABDDBCCCADBBDBCBBD
MãĐề:483 Trang3/10
Câu 15: Cho hàm số f(x) đạo hàm liên tục trên [1;2] thỏa mãn
02f ,


2
2
1
52
.+l
23
'n
1
fx dx
và


2
2
1
53
.+ln
12 2
1
f
d
x
x
x 
.Tính tích phân

2
1
.fxdx
:
A.
32
+2ln
43
B.
3
ln
2
C.
33
-2ln
42
D.
33
+2ln
42
Câu 16: Cho các số phức
z
thỏa mãn
22zi i
. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức
z
là mt
đường tròn. Tâm I của đường tròn đó là:
A. I
1; 2
B.
1; 2I
C.

1; 2I 
D.
1; 2I
Câu 17: Sân vận động Sports Hub (Singapore) sân mái vòm kỳ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc
Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức Singapore năm 2015. Nền sân là một Ep (E) trục lớn dài 150m, trục
bé dài 90m (Hình 3). Nếu ct sân vận đng theo mt mặt phng vuông góc vi trục ln ca (E) và cắt Ep (E) ở M,N
(Hình 3) thì ta được thiết diện luôn một phần của hình tròn m I (phần đậm trongnh 4) với MN là một dây
cung và góc
0
90MIN
. Để lắp máy điều hòa không khí cho sân vận động thì các kỹ cần tính thể tích phần không
gian bênới mái che và bên trên mtn, coi như mặt sân là mt mặt phẳng thể tích vật liệu làm mái không đáng
kể. Hỏi thể tích đó xấp xỉ bao nhiêu?
A. 57793
3
m
B. 115586
3
m
C. 32162
3
m
D. 101793
3
m
Câu 18: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn:

1
11 1
, , ,..., ,...
24 8
2
n
n

A.
1
. B.
1
2
. C.
1
4
. D.
1
3
.
Câu 19: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng:
A.


2;2 2;2
2; 1
xx
Min Maxfx fx
 
 
B.




2;2 2;2
3; 4
xx
Min Maxfx fx
 


Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Để giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Toán, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Bình Giang - Hải Dương (Lần 2), chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả tốt hơn trong học tập.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Bình Giang - Hải Dương (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm