Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Hồng Quang, Hải Dương năm 2015 (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Hồng Quang, Hải Dương năm 2015 (Lần 3) gồm 10 câu hỏi cùng đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn thí sinh, giúp các bạn củng cố và luyện tập kiến thức môn Toán hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Hồng Quang, Hải Dương (Lần 1)

Tuyển tập Bộ 3 câu phân loại trong các đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Toán

Các chuyên đề luyện thi THPT Quốc gia 2016 môn Toán

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

ĐỀ THI THỬ LẦN 3 KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề).

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = (1/3)x3 - mx2 + (m2 - 4)x + 5 (1), với m là tham số thực.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) với m = 1.

b) Tìm giá trị của tham số m để hàm số (1) đạt cực tiểu tại x = - 1.

Câu 2 (1,0 điểm)

a) Giải phương trình 4sin2xcosx + sin3x = sin(π + x).

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán có đáp án

Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình log5(x2 - x) = log254 + log5(x - 1) (x R)

Câu 4 (1,0 điểm). Giải bất phương trình

Đề thi thử Đại học môn Toán có đáp án

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán có đáp án

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a , AD = a√2, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 300.Gọi M là trung điểm của BC. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SB.

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB và AH. Đường thẳng vuông góc với AB tại D cắt đường thẳng CE tại F(-1; 3). Đường thẳng BC có phương trình là x – 2y + 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, biết điểm D thuộc đường thẳng 3x + 5y = 0 và hoành độ của điểm D là số nguyên.

Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P): 2x – 2y + z – 3 = 0 và hai điểm A (-1;2;0), B(1;-1;3). Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và cách điểm A một khoảng bằng 2.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán

Câu 1.a:

Đề thi thử Đại học môn Toán có đáp án

Câu 1.b:

Tìm giá trị của tham số m để hàm số (1) đạt cực tiểu tại x = - 1.

Đề thi thử Đại học môn Toán có đáp án

Câu 2.a:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán có đáp án

Kết luận nghiệm......

Câu 2.b:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán có đáp án

Câu 3:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán có đáp án

Thử ĐK ta có x = 2 là nghiệm của phương trình.

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
2 1.322
Sắp xếp theo

    Môn Toán khối D

    Xem thêm