Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 5)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NH
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 5
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN : VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút;
(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1:            
      
     
A. =
. B.
C. 
D.
Câu 2:                    
                        
 
 
        
       
               
A.   B.   C.   D.  
Câu 3:       sai     
A.                       
     
B.               
C.                       
D.                   
Câu 4:                 
                
A.  B.  C.  D. 
Câu 5:                     
        
               
                 
A.

B.
C.
D.
Câu 6:             
A.             
B.             
C.                  
D.                
Câu 7:              
     
                
a
     
                    
A. B. C. D.
Câu 8:                     
                    
                    
         
A.

B.

C.

D.

Câu 9:                      

A.    B.  
C.      D.   
Câu 10:       
A.     B.     
ĐỀ: 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.  D.      
Câu 11:              
       
                 


        
A. B.  C.  D. 
Câu 12:                       
                   
         
A.  B.   C.  D. 
Câu 13:     
            
                  
A. 
B.  C.  D. 
Câu 14:                   
 
A.           B.          
C.         
D.            
Câu 15:                  
A.

B.
C.
 
D.

Câu 16:                        
           
A.
B.
C.
D.
Câu 17:    



            



       



            gần
đúng 
A.  B.  C.  D. 
Câu 18:                    
  
 
        

   
          
             
 
          
A.  B.  C.  D. 
Câu 19:                       
               
A.  B.  C.  D. 
Câu 20:                    
A.
B.
C.
D.
Câu 21:                       
                          
A.  B.  C.  D. 
Câu 22:    không     
A.    B.    C.    D.    
Câu 23:       
A.       B.    
C.    D.   
Câu 24:    
A.            
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B.              
C.                 
D.        
Câu 25:                        
 
                  
                      
A.   B.   C.   D.  
Câu 26:                     
 

         
A.
B.
C.
D.
Câu 27:                   
                       
      
A.   B.   C.   D.  
Câu 28:     
  
  
n U Mo La X
 
A.  B.  C.  D. 
Câu 29:                     
        
A.  B.  C.  D. 
Câu 30:                
   
            .   
        
                
A.  B.  C.  D. 
Câu 31:                
A.  B. C.  D.
Câu 32:          
             
                      
                
               
                 
             
    
A. B. C. D.
Câu 33:                     
    


           
    
       
      
 
           

A.  B.  C.  D. 
Câu 34:                  


                 
                      
                     
              
A.  

B. 

C. 
D. 

u 35:              
             
    
   
    






 



Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 5), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 5). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 383
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm