Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình (Lần 1)









A.
1
2
l
g
B.
2
g
l
C.
2
l
g
D.
1
2
g
l
 
3 2 3
1 1 2
17,6T D He X MeV
  
A
= 6,02.10
23


A. 2,012.10
23
MeV B. 5,2976.10
23
MeV C. 2,012.10
24
MeV D. 52,976.10
23
MeV
 

A. B. C. D.
 
A.
B.
C.
D.
 

A.  B.  C.  D. 
 
A.  ghen B. C. tia gamma D.
 

8

A.  B.  C.  D. 
 
1

2


A. 
0
 B. 
0
 C. i < 62
0
 D. i < 48
0



A. B. C. D.
 
A. 2i B. i C. i/4 D. i/2



A. 2,7m/s B. 2,5m/s C. 250m/s D. 270m/s

0


A. N
0
/4 B. N
0
/16 C. N
0
/6 D. N
0
/9


A. 4V B. - 4V C. -2V D. 2V


1

1

2
= t
1

2
= b. 
3
= t
2


3

1

A. 3,5cm B. 4,2cm C. 4,8m D. 5,5cm

A.
B.
C.
D.


A. B. C. D.

A.

A.  B.  C.  D. 


A.
B.
C.
D.


1
=

2


A.
B.
C.
D.
 
A.
B.
C.
D.
 
A.
B.
C.
D.

A. B. C. D.   
 
3n


A. 60
0
B. 30
0
C. 45
0
D. 20
0


0


2
d
1

1

A. 3s B. 2s C. 1,75s D. 0,5s
 


C

A. 100V B. -100V
C.
100 3V
D.
100 3V
 
100 2 os 100u c t V


A. U = 100V B. U = 141V C. U = 200V D. U = 50V
 
A.-
B.
C.
D.
  
169,

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

Để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn có kết quả cao hơn trong học tập.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm