Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Lần 2)

S GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH
PHÚC
T VT LÍ-KTCN
thi có 04 trang)
ĐỀ KSCL THPT QG LN 2
Môn thi: Vt lí. Khi 12
Thi gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trc nghim)
Mã đề thi 890
Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………………
Câu 1: [ 19786]Gia tc tc thời trong dao động điều hòa biến đổi:
A.lệch pha π/2 so với li độ. B. lệch pha π/4 so với li độ.
C. cùng pha so với li độ. D. ngược pha so với li độ.
Câu 2: [ Khi nói v dao động cưỡng bức , dao động duy trì phát biu nào sau đây là sai?
A.Dao động duy trì có tn s bng tn s riêng ca h dao dng.
B. Dao động cưỡng bc có tn s bng tn s ca lực cưỡng bc.
C. Dao động duy trì có biên độ không đổi.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ ca lực cưỡng bc.
Câu 3: [ Mt chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=5cos(5πt)(cm). Biên độ dao động ca
chất điểm là
A.2,5 cm. B. 10 cm. C. 5 cm. D. 5 m.
Câu 4: [ ]Bn cht của dòng điện trong cht bán dn là
A.dòng chuyn dời có hướng ca các electron và l trng cùng chiều điện trường.
B. dòng chuyn dời có hướng ca các electron theo chiều điện trường và các l trống ngược chiều điện
trường.
C. dòng chuyn dời có hướng ca các l trng theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện
trường.
D. dòng chuyn dời có hướng ca các electron và l trống ngược chiều điện trường.
Câu 5: [ ]Sóng ngang truyền được
A.trong cht rn và lng. B. trong c cht rn, lng và khí.
C. trong cht rn và trên b mt cht lng. D. trong cht rn và khí.
Câu 6: [ Chiết sut tuyện đối ca một môi trường là chiết sut t đối của môi trường đó so với
A. nước B. chính nó. C. không khí. D. chân không.
Câu 7: [ ]Độ cao ca âm ph thuc vào
A. tn s âm. B. ờng độ âm. C. mức cường độ âm. D. đồ th dao động âm.
Câu 8. [ ]Trên mt sợi dây đàn hồi hai đầu c định có sóng dng với bước sóng λ. Chiều dài l ca
dây phi thỏa mãn điều kin
A.
lk
2
với k=1,2,3,… B.
1
l (k )
24

với k=0,1,2,…
C.
lk
4
với k=1,2,3,… D.
1
l (k )
22

với k=0,1,2,…
Câu 9: [ ]Hai sóng kết hp là hai sóng phát ra t hai nguồn dao động cùng phương có
A.cùng tn s. B. hiu s pha không đổi theo thi gian.
C. cùng biên độ. D. cùng tn s và độ lệch pha không đổi.
Câu 10: [ ]Mi liên h gia hiệu đin thế U
MN
và hiệu điện thế U
NM
trong điện trường là
A.U
MN
=-U
NM
B. U
MN
=U
NM
C. U
MN
.U
NM
=1 D. U
MN
.U
NM
=-1
Câu 11: [ ]Một sóng cơ học có tn s f lan truyền trong môi trường vt chất đàn hi vi tốc độ v, khi
đó bước sóng được tính theo công thc
A. λ = 2v/f B. λ = v.f C. λ = v/f D. λ = 2v.f
Câu 12: [ ]Hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình x
1
=A
1
cos(20πt+π/2) cm và
x
2
=A
2
cos(20πt+π/6) cm. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động th hai sớm pha hơn dao động th nht một góc π/4.
B. Dao động th hai tr pha hơn dao động th nht một góc π/6.
C. Dao động th nht tr pha hơn dao động th hai một góc π/3.
D. Dao động th nht sớm pha hơn dao động th hai một góc π/3.
Câu 13: [ ]Trong bài hát “ Tiếng đàn bầu” do nam ca sĩ Trọng Tấn trình bày có câu “cung thanh là
tiếng m, cung trm là giọng cha…”. “thanh”, “trầm” trong câu hát này là chỉ đặc tính nào của âm dưới đây?
A. Âm sc. B. Độ cao. C. ờng độ âm. D. Độ to.
Câu 14: [ ]Một lò xo có độ cng k= 100 N/m, một đầu c định, đầu còn li treo vt nng khối lượng
m = 100g. Biết vt luôn chu tác dng ca mt ngoi lc biến thiên điều hòa có biu thc F=
20cos(20πt+π/6)N. Tần s dao động ca vt có giá tr
A. 0,2 Hz. B. 0,1 Hz. C. 5 Hz. D. 10 Hz.
Câu 15: [ ]Mt lá thép mng, một đầu c định, đầu còn lại được kích thích để dao động vi chu kì
không đổi và bng 0,1s. Âm do lá thép phát ra là
A. Tp âm. B. âm mà tại người nghe được.
C. h âm. D. siêu âm.
Câu 16: [ ]Chn phát biểu đúng nht.
Lc lorenxo tác dng lên hạt mang điện chuyển động tròn trong t trường đều có chiu
A.hướng v tâm ca qu đạo khi hạt tích điện âm.
B. trùng vi chiu chuyển động ca hạt trên đường tròn.
C. hướng v tâm ca qu đạo khi hạt mang điện dương.
D. luôn hướng v tâm qu đạo không ph thuộc vào điện tích âm hay dương.
Câu 17: [ ]Đặt một điện tích điểm âm, khối lượng nh vào một điện trường đều ri th nh. Cho
rằng điện tích ch chu tác dng ca lực điện. Điện tích s chuyển động
A.vuông góc với đường sức điện trường. B. dc theo chiu của đường sức điện trương.
C. theo mt qu đạo bt k. D. ngược chiều đường sức điện trường.
Câu 18: [ ]Theo định lut Jun-Lenxơ, với mt vt dn hình tr làm bằng đồng có dòng điện vi
ờng độ được gi không đổi chy qua, nhit lượng ta ra trên vt dn
A.t l với cường dòng điện chy qua vt dn.
B. t l vi chiu dài vt dn.
C. t l nghch với điện tr sut ca vt dn.
D. t l vi tiết din ca vt dn.
Câu 19: [ ]Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần s, lch pha nhau 3π/2 rad với biên độ
A
1
và A
2
. Dao động tng hp của hai dao động có biên độ
A.
22
12
A A A
B. A = |A1-A2| C.
22
12
A A A
D. A = A
1
+ A
2

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Lần 2), nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 277
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm