Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Long An (Lần 1)

H, tên thí sinh:....................................................................S báo danh .............................
Câu 1: Bn mt proton vào ht nhân 
đứng yên. Phn ng to ra hai ht nhân X ging nhau bay ra vi
cùng tốc độ theo các phương hợp với phương tới ca proton các góc bng nhau 60
0
. Ly khối lượng ca
mi hạt nhân tính theo đơn vị đo bằng s khi ca nó. T s gia tốc độ ca proton và tốc độ ca ht nhân X
A. 4 B. 2 C.
D.
Câu 2: Mt cht phát quang được kích thích bằng ánh sáng bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng
bước sóng 0,53 μm. Gi s công sut ca chùm sáng phát quang bng 20% công sut ca chùm sáng kích
thích. T s gia s photon ánh sáng phát quang s photon ánh sáng kích thích trong cùng mt khong
thi gian là
A.
B.

C.
D.
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiu u = U
0
cos100πt V vào hai đầu t điện điện dung C =


F. Dung kháng
ca t
A. 200 Ω B. 100 Ω C. 10 Ω D. 1000 Ω
Câu 4: ng độ dòng điện chy qua mt đoạn mch có biu thức cường độ hiu dng của dòng điện này là
A. 2 A B. 2
A C. 1 A D.
A
Câu 5: Chuyn động ca mt vt tng hp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động y
phương trình lần lượt x
1
= 4cos(10t +
) cm x
2
= 3cos(10t -

) cm. Độ ln vn tc ca vt v trí cân
bng là
A. 80 cm/s B. 100 cm/s C. 50 cm/s D. 10 cm/s
Câu 6: Dòng điện trong kim loi là dòng chuyn di có hướng ca
A. các ion dương B. các electron t do C. các ion âm D. các nguyên t
Câu 7: Mt người cn th có đim cc vin cách mt 50 cm. Mun nhìn vt xa không cn phải điều
tiết thì người này phải đeo sát mắt kính có độ t
A. 2 điốp B. 2 điốp C. 5 điốp D. -5 điốp
Câu 8: Khi nói v photon, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. năng ng ca phôtôn càng lớn thì bước sóng ánh sáng ng với photon đó càng lớn
B. vi mỗi ánh sáng đơn sắc có tn s f các photon đều mang năng lượng như nhau
S GD&DT LONG AN
-----------
ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2018 – LN 1
Bài thi: Khoa hc t nhiên; Môn: VT LÝ
Thi gian làm bài 50 phút, không k thời gian giao đề.
——————
C. năng lượng ca phôtôn ánh sáng tím nh hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ
D. photon có th tn ti trong trạng thái đứng yên
Câu 9: Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng
A. mức cường độ âm B. ờng độ âm C. tn s D. biên độ
Câu 10: Mt sóng âm truyn trong không khí. Mc ờng độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB
và 80 dB. ng độ âm ti N lớn hơn cường độ âm ti M
A. 1000 ln B. 40 ln C. 2 ln D. 10000 ln
Câu 11: Mt electron bay vào không gian có t trường đều cm ng t B = 10
-4
T vi vn tốc ban đầu v
0
= 3,2.10
6
m/s theo phương vuông góc với đường sc t. Bán kính qu đạo ca electron trong t trường là
A. 18,2 cm B. 16 cm C. 20,4 cm D. 27,3 cm
Câu 12: Một sóng truyền theo trc Ox với phương trình u = acos(4πt 0,02πx) (u x tính bng cm, t
tính bng giây). Tc độ truyn ca sóng này
A. 100 cm/s B. 200 cm/s C. 150 cm/s D. 50 cm/s
Câu 13: Chiếu xiên góc mt chùm sáng hp gồm hai ánh sáng đơn sc vàng làm t không khí ti mt
nước thì
A. chùm sáng b phn x toàn phn
B. so với phương tia tới, tia khúc x vàng b lệch ít hơn tia khúc xạ lam
C. tia khúc x ch là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam b phn x toàn phn
D. so vi phương tia tới, tia khúc x lam b lệch ít hơn tia khúc xạ vàng
Câu 14: Quang ph liên tc
A. ph thuc vào bn cht và nhiệt độ ca ngun phát
B. ph thuc vào bn cht ca ngun phát mà không ph thuc vào nhiệt độ ca ngun phát
C. ph thuc vào nhiệt độ ca ngun phát mà không ph thuc vào bn cht ca ngun phát
D. không ph thuc vào bn cht và nhiệt độ ca ngun phát
Câu 15: Khi nói v dao động cưỡng bc, phát biểu nào sau đây sai?
A. biên độ dao động ph thuc vào tn s ca ngoi lc
B. tn s ngoi lực tăng thì biên độ dao động tăng
C. biên độ dao động ph thuộc vào biên độ ca ngoi lc
D. tn s dao động bng tn s ca ngoi lc
Câu 16: Tia laze có tính đơn sắc rt cao vì các photon do laser phát ra có
A. độ sai lch tn s là rt ln B. độ sai lệch bước sóng là rt ln
C. độ sai lệch năng lượng là rt ln D. độ sai lch có tn s là rt nh
Câu 17: Dòng điện cm ng xut hin trong mch kín có chiu
A. sao cho t trường cm ứng luôn ngược chiu vi t trường ngoài
B. theo chiều dương của mch
C. sao cho t trường cm ng luôn cùng chiu vi t trường ngoài
D. sao cho t trường cm ng có tác dng chng li s biến thiên t thông ban đầu qua mch
u 18: Ti nơi có g = 9,8 m/s
2
, mt con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, đang dao động điều hòa vi biên
độ góc 0,1 rad. v trí có li độ góc 0,05 rad, vt nh ca con lc có tốc độ
A. 27,1 cm/s B. 15,7 cm/s C. 1,6 cm/s D. 2,7 cm/s
Câu 19: V mt k thuật đ gim tốc độ quay của Roto trong y phát điện xoay chiu, người ta thưng
dùng roto nhiu cp cc. Roto ca một máy phát đin xoay chiu mt pha p cp cc quay vi tốc độ
740 vong/phút. Dòng điện do máy phát ra có tn s 50 Hz. S cp cc ca roto là
A. 1 B. 2 C. 6 D. 4
Câu 20: So vi ht nhân 


, ht nhân 


có nhiều hơn
A. 6 nơtron và 11 proton B. 11 nơtron và 6 proton
C. 6 nơtron và 5 proton D. 5 nơtron và 6 proton
Câu 21: Mt máy biến áp lí tưng có cuộn sơ cấp gm 2400 vòng dây, cun th cp gm 800 vòng dây. Ni
hai đầu cuộn sơ cp với điện áp xoay chiu có giá tr hiu dng 210 V. Đin áp hiu dng giữa hai đu cun
th cp khi biến áp hoạt động không ti là
A. 0 V B. 630 V C. 70 V D. 105 V
Câu 22: Đặt điện áp xoay chiu có giá tr hiu dng U = 150 V vào hai đầu đoạn mạch có điện tr R mc ni
tiếp vi cun cm thun L. Đin áp hiu dng giữa hai đu cun cm 120 V. H s công sut của đoạn
mch là
A. 0,6 B. 0,8 C. 0,9 D. 0,7
Câu 23: Trong mch dao động LC lí tưởng đang dao động điện t t do, điện tích ca mt bn t điện và
ờng độ dòng điện qua cun cm biến thiên điều hòa theo thi gian
A. luôn ngược pha nhau B. vi cùng tn s
C. với cùng biên độ D. luôn cùng pha nhau
Câu 24: Khi electron qu đạo dng th n thì năng lượng ca nguyên t hiđrô được xác định bi E
n
= -

eV, vi n N
*
. Mt đám khí hiđro hấp th năng lượng chuyn lên trng thái dừng có năng lượng cao nht
E
3
(ng vi qu đạo M). T s giữa bước sóng dài nht và ngn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là
A.

B.


C.

D.

Câu 25: Trong thí nghim Y âng v giao thoa ánh sáng, khe hp S phát ra đồng thi 3 bc x đơn sắc
bước sóng λ
1
= 0,42 μm, λ
2
= 0,56 μm λ
3
= 0,63 μm. Trên màn, trong khong gia hai vân sáng liên
tiếp có màu ging màu vân trung tâm, nếu vân sáng ca hai bc x trùng nhau ta ch tính là mt vân sáng thì
s vân sáng quan sát được là
A. 26 B. 21 C. 27 D. 23
Câu 26: Mt con lắc xo đt trên mt phng nm ngang gm xo nh, coi như không khối lượng,
một đầu c định, đầu kia gn mt vt nh khối lượng m. Ban đầu, gi vt v trí xo nén 9 cm. Vt M
khối ng bng mt na khối lượng vt m nm sát m. Th nh để hai vt chuyển động theo phương

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Long An (Lần 1), chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Vật lý. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Long An (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm