Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Trang 1/7 - Mã đề A
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT NINH GIANG
ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài:90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 50 câu Số trang: 07 trang
Họ và tên thí sinh:............................................................................Số báo danh :.....................................
Câu 1: Cho
a
là mt s thực dương, viết biu thc
2
3
5
.aa
dưới dạng lũy thừa vi s mũ hữu t
A.
11
15
a
. B.
17
5
a
. C.
. D.
1
15
a
.
Câu 2: Cho hình chóp
SABCD
ABCD
hình vuông cạnh
a
, tam giác
SAD
đều. Góc giữa hai
đường thẳng
BC
SA
là:
A.
60
. B.
45
. C.
90
. D.
30
.
Câu 3: bao nhiêu cách chọn một học sinh làm nhóm trưởng từ một nhóm gồm
7
học sinh nam
8
học sinh nữ?
A.
15
. B.
2
15
C
. C.
2
15
A
. D.
56
.
Câu 4: Cho khối chóp
.O ABC
,,OA OB OC
đôi một vuông góc với nhau. Biết
2, 3, 6OA OB OC
. Thể tích khối chóp đã cho bằng
A.
36
. B.
24
. C.
6
. D.
12
.
Câu 5: Hàm số
32
1
2 5 2022
3
y x x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
5;
B.
;5
. C.
;1
. D.
1;4
.
Câu 6: Một hình lăng trụ đứng có
15
cạnh bên. Hình lăng trụ đó có tất cả bao nhiêu cạnh?
A.
60
. B.
30
. C.
45
. D.
20
.
Câu 7: Cho
,ab
là các số thực dương thỏa mãn
1a
log 3
a
b
. Tính
2
log
a
ab
.
A.
4
. B.
5
. C.
3
. D.
6
.
Câu 8:
21
lim
23
x
x
x


bằng
A.
1
. B.
2
3
. C.
2
3
. D.
1
.
Câu 9: Cho khối chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
a
. Biết
SA ABC
3SA a
.
Thể tích khối chóp
.S ABC
A.
3
3
4
a
. B.
3
4
a
. C.
3
3
6
a
. D.
3
3
4
a
.
Câu 10: Cho bốn số thực
, , ,a b x y
với
,ab
là các số thực dương khác
1
. Mệnh đề nào đưới dây đúng?
A.
x
x
ab ab
. B.
y
x x y
aa
. C.
x
xy
y
a
a
a
. D.
.
x y xy
a a a
.
Câu 11: Thể tích
V
của khối chóp có chiều cao bằng
3h
và diện tích đáy bằng
B
A.
.V Bh
. B.
1
.
3
V B h
. C.
3.V Bh
. D.
1
.
6
V B h
.
Câu 12: Cho hàm số
fx
có bảng biến thiên như sau
MÃ ĐỀ THI A
Trang 2/7 - Mã đề A
Giá tr cc tiu ca hàm s đã cho bằng
A.
1
. B.
2
. C.
2
. D.
3
.
Câu 13: Cho hình bình hành
ABCD
tâm
.I
hiệu
v
T
r
phép tịnh tiến theo véctơ
v
r
. Khẳng định
nào sau đây sai?
A.
.
DI
T I B
uur
B.
.
DC
T A B
uuur
C.
.
CD
T B A
uuur
D.
.
IA
T I C
uur
Câu 14: Cho khối lăng trụ diện tích đáy
3B
thể ch
6.V
Chiều cao
h
của khối lăng trụ đã
cho bằng
A.
6.
B.
4.
C.
18.
D.
2.
Câu 15: Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
1;4
và có đồ thị như hình vẽ dưới đây
Gọi
M
m
lần lượt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
1;4
. Giá trị
Mm
bằng
A.
3
. B.
2
. C.
0
. D.
4
.
Câu 16: Cho hàm số
42
y ax bx c
có đồ thị như hình vẽ sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
0, 0, 0.a b c
B.
0, 0, 0.a b c
C.
0, 0, 0.a b c
D.
0, 0, 0.abc
Câu 17: Cho cấp số cộng
n
u
với
1
3u
3
1u 
. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A.
4
. B.
2
. C.
2
. D.
4
.
Câu 18:
Tìm số giao điểm của đồ thị
32
: 2 3C y x x
và trục hoành.
Trang 3/7 - Mã đề A
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
Câu 19: Trong các hàm số sau, hàm số nào dưới đây đồng biến trên
?
A.
1
2
x
y
x
. B.
32
y x x x
. C.
2
2y x x
. D.
42
32y x x
Câu 20: Cho bốn hình vẽ sau đây:
Mỗi hình trên bao gồm một số hữu hạn đa giác phẳng. Hình nào trên không phải hình đa
din?
A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
Câu 21: Đồ thị hàm số
2
5
34
x
y
xx

có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
0
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 22: Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
31
1
x
y
x

?
A.
3x 
. B.
3y 
. C.
1x 
. D.
1y
.
Câu 23: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
22y x x
. B.
42
22y x x
.
C.
32
32y x x
. D.
32
32y x x
.
Câu 24: Cho hàm số
y f x
đạo hàm
2
2
2 1 4f x x x x
,
x
. Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 25: Khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là
1;2;3
có thể tích bằng
A.
4
. B.
8
. C.
2
. D.
6
.
Câu 26: Cho hàm số bậc ba
y f x
đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số
y f x
đồng biến trong
khoảng nào dưới đây?
A.
;0
. B.
2;
C.
2;2
. D.
0;2
.
Câu 27: Cho số thực
a
thỏa điều kiện
31
2 1 2 1aa

. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng làm bài thi dưới đây nhé.

Ngoài ra, để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023

Đánh giá bài viết
1 15
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm