Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 2 trường Hai Bà Trưng, Huế

Trang 1/6 - Mã đề 132
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 NĂM 2023
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :........................................................... Số báo danh : .............................
Câu 1. Cho khối chóp có diện tích đáy
3B
và chiều cao
4h
. Tính thể tích của khối chóp đã cho.
A.
4
. B.
12
. C.
6
. D.
36
.
Câu 2. Trên khoảng
0;
, tính đạo hàm của hàm số
5
3
y x
.
A.
2
3
3
5
y x
. B.
8
3
3
8
y x
. C.
2
3
5
3
y x
. D.
2
3
5
3
y x
.
Câu 3. Nếu
2
1
d 5f x x
3
2
d 2f x x
thì
3
1
df x x
bằng
A.
7
. B.
3
. C.
7
. D.
10
.
Câu 4. Cho khối lăng trụ đứng
.ABC A B C
có đáy
ABC
là tam giác vuông tại
B
,
3AB a
,
BC a
2 3AA a
(tham khảo hình vẽ).
Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.
A.
3
3a
. B.
3
6a
. C.
3
a
. D.
3
3 3a
.
Câu 5. Với
a
là số thực dương tùy ý,
3
log 3a
bằng
A.
3
3 log a
. B.
3
1 log a
. C.
3
3log a
. D.
3
1 log a
.
Câu 6. Tìm số phức liên hợp của số phức
6 7z i
.
A.
7 6z i
. B.
6 7z i
. C.
6 7z i
. D.
6 7z i
.
Câu 7. Cho hình trụ chiều cao bằng
5
và đường kính đáy bằng
8
. Tính diện tích xung quanh của hình
trụ đã cho.
A.
20
. B.
80
. C.
160
. D.
40
.
Câu 8. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
2 1 3
:
3 1 2
x y z
d
. Điểm nào sau đây không thuộc
đường thẳng
d
?
A.
1; 2; 1M
. B.
2; 1; 3N
. C.
5; 2; 1P
. D.
1;0; 5Q
.
Câu 9. Cho cấp số cộng
n
u
với
1
1u
2
4u
. Tìm công sai của cấp số cộng đã cho.
A.
3
. B.
3
. C.
5
. D.
4
.
Câu 10. Cho hàm số
y f x
có bảng xét dấu của đạo hàm
f x
như sau:
Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
. B.
5
. C.
3
. D.
4
.
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng
Oyz
?
A.
0x
. B.
0z
. C.
0y
. D.
0y z
.
B
A
C
B
A
C
Mã đề 132
Trang 2/6 - Mã đề 132
Câu 12. Với
n
là số nguyên dương bất kì,
5n
, công thức nào dưới đây đúng?
A.
5
!
5! 5 !
n
n
A
n
. B.
5
!
5 !
n
n
A
n
. C.
5
5!
5 !
n
A
n
. D.
5
5 !
!
n
n
A
n
.
Câu 13. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2 1
2
x
y
x
là đường thẳng có phương trình nào dưới đây?
A.
2x
. B.
2x
. C.
2y
. D.
2y
.
Câu 14. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm thực của phương trình
2 1 0f x
A.
1
. B.
2
. C.
4
. D.
3
.
Câu 15. Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm
M
như hình bên?
A.
1
1 2z i
. B.
2
1 2z i
. C.
4
2z i
. D.
3
2z i
.
Câu 16. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
3 2
2 1y x x
. B.
4 2
2 3y x x
. C.
1
1
x
y
x
. D.
4 2
2 1.y x x
Câu 17. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 3 2 0P x y z
. Vectơ nào dưới đây là một
vectơ pháp tuyến của
P
?
A.
4
2;1; 2n
. B.
2
2; 3; 2n
. C.
3
3;1; 2n
. D.
1
2; 3;1n
.
Câu 18. Viết công thức tính thể tích
V
của khối cầu có bán kính
R
.
A.
3
4
3
V R
. B.
3
1
3
V R
. C.
3
4V R
. D.
3
V R
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 2 2 7 0S x y z y z
. Tính bán kính của mặt
cầu đã cho.
A.
15
. B.
9
. C.
3
. D.
7
.
Câu 20. Tìm tập nghiệm của bất phương trình
1
2 8
x
.
A.
5;
. B.
;5
. C.
4;
. D.
;4
.
Trang 3/6 - Mã đề 132
Câu 21. Cho hàm số
y f x
có đồ thị là đường cong trong hình bên.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;1
. B.
; 1
. C.
3;1
. D.
1; 
.
Câu 22. Cho hai số phức
3 2z i
1 4w i
. Tính
z w
.
A.
4 2i
. B.
2 6i
. C.
4 2i
. D.
2 6i
.
Câu 23. Cho hàm số bậc ba
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực đại của hàm số đã cho là
A.
4
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 24. Nếu
2
0
2 3 d 3
x f x x
thì
2
0
df x x
bằng
A.
1
3
. B.
5
2
. C.
1
3
. D.
5
2
.
Câu 25. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
3 2
1
4 2
3
f x x mx x
đồng biến trên
?
A.
4
. B.
5
. C.
2
. D.
3
.
Câu 26. Cho
a
b
là hai số thực dương thỏa mãn
2 2
2log 3log 2b a
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
3 2
4a b
. B.
2 3 2b a
. C.
2 3
4b a
. D.
2 3
4b a
.
Câu 27. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
2
4 3
f x
x
trên khoảng
1;
A.
1
ln 4 3 .
2
x C
B.
1
ln 4 3 .
4
x C
C.
8ln 4 3x C
. D.
2ln 4 3 .x C
Câu 28. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh bằng
2a
,
SA
vuông góc với mặt
phẳng
ABCD
SA a
(tham khảo hình vẽ). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
AB
SD
.
A.
3 7
7
a
. B.
2 3
3
a
. C.
3 2
2
a
. D.
2 5
5
a
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 2 trường Hai Bà Trưng, Huế

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 2 trường Hai Bà Trưng, Huế được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua đây bạn đọc ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Toán.

Đánh giá bài viết
1 124
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm