Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán cụm trường Yên Phong, Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
CỤM YÊN PHONG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: TOÁN - Lớp 12
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 6 trang)
Thời gian: 90 phút
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
101
Câu 1. Cho một cấp số cộng có số hạng đầu
1
3u
và công sai
4d
. Số hạng
5
u
của cấp số cộng này bằng
A.
. B.
13
. C.
16
. D.
.
Câu 2. Cho hàm số
fx
liên tục trên
. Nếu
3
1
21 3f x dx
thì
5
1
f x dx
bằng
A.
3
. B.
3
2
. C.
1
. D.
6
.
Câu 3. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng
3
và chiều cao bằng
4
. Thể tích của khối trụ đã cho bằng
A.
24
. B.
30
. C.
36
. D.
12
.
Câu 4. Cho hai số phức
1
37zi
2
23
zi
. Số phức
12
zz z
A.
1 10zi
. B.
3 10
zi
. C.
33zi

. D.
54zi
.
Câu 5. Cho hàm số
y fx
đạo hàm
23
112f x xx x x

. m số
y fx
đồng biến
trên khoảng nào dưới đây?
A.
;1
. B.
0;1
. C.
1; 0
. D.
1;

.
Câu 6. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
222
( ) : ( 1) ( 2) ( 3) 25
Sx y z

mặt phẳng
(): 2230Px y z 
. Mặt phẳng
()P
cắt mặt cầu
()S
theo đường tròn có bán kính bằng
A.
3
. B.
4
. C.
21
. D.
5
.
Câu 7. Tmột hộp chứa
19
tấm thẻ được đánh số từ
1
đến
19
, chọn ngẫu nhiên hai thẻ. Xác suất để hai thẻ
chọn được cùng tính chẵn lẻ là
A.
10
19
. B.
4
19
. C.
5
19
. D.
9
19
.
Câu 8. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
1
1
x
y
x
. B.
3
31yx x
. C.
32
31
yx x
. D.
1
1
x
y
x
.
Câu 9. Biết hàm số
y fx
liên tục trên đoạn
1; 5



, nếu
05
10
d 10, d 7fx x ft t


thì
5
1
dfx x
bằng
A.
3
. B.
3
. C.
17
. D.
17
.
Câu 10. Cho hàm số
3
1
x
y
x
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
1x
và tiệm cận ngang là
1y 
.
Trang 2/6 - Mã đề 101
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
1x
và tiệm cận ngang là
3
y
.
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
1x 
và tiệm cận ngang là
1y
.
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
3
x
và tiệm cận ngang là
1y
.
Câu 11. Trên mặt phẳng toạ độ
Oxy
, tập hợp điểm biểu diễn các số phức
z
thoả mãn điều kiện
(2 ) 2zi i

A.
22
(2)(1)4xy
. B.
22
( 1) ( 1) 9xy 
.
C.
22
( 1) ( 2) 4xy 
. D.
22
(1)(2)4xy

.
Câu 12. Cho hàm số
()y fx
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số
()y fx
đồng biến trên các khoảng nào sau đây?
A.
(1; 2)
. B.
(0; )
. C.
(0; 3)
. D.
( 1; 3)
.
Câu 13. Trong không gian
Oxy
, cho mặt phẳng
:2 2 1 0P xy z

mặt phẳng
:2 2 4 0
Q xy z

. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đã cho bằng.
A. 1. B.
1
3
C. 3. D.
1
5
.
Câu 14. Trên khoảng
0; 
, đạo hàm của hàm số
3
logyx
A.
2
ln 3
y
x
. B.
2
ln 3
y
x
. C.
ln 3
y
x
. D.
1
3
y
x
.
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, cho
2; 4; 1 .u
Đẳng thức nào đúng trong các đẳng thức sau?
A.
24 .u i jk

B.
2 22
2 4 1.
u 
C.
24 .u i jk

D.
2 4 1.u 
Câu 16. Cho phương trình
2
2
2
log log 8 3 0
xx

. Khi đặt
2
logtx
, phương trình đã cho trở thành
phương trình nào dưới đây ?
A.
2
8 2 30tt

B.
2
40
tt
C.
2
4 30tt
D.
2
8 2 60tt 
Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
2
4
x
A.
0; 
. B.
4; 
. C.
;4
. D.
;0
.
Câu 18. Tập xác định D của hàm số
2
2
log 2 3y xx

A.
1 3;

 


. B.
 
; 1 3;
   
. C.
1; 3



. D.
1; 3
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng đi qua điểm
1; 2;3M
nhận véctơ
2;4; 3u 

làm
véctơ chỉ phương có phương trình chính tắc là
A.
123
24 3
xyz

. B.
123
24 3
xyz

.
C.
243
1 23
xyz

. D.
243
1 23
xyz

.
x

0
2

y
0
0

y

1
3

Trang 3/6 - Mã đề 101
Câu 20. Cho
0 1; 0 1ab 
. Giá trị biểu thức
2
10 2
log log
a
a
a
P ab
b



bằng
A.
7
. B.
2
. C.
3
. D.
2
.
Câu 21. Cho hình hộp chữ nhật
.ABCD A B C D

3AB a
,
2BC a
,
5AA a
. Góc giữa
đường thẳng
AC
và mặt phẳng
ABCD
bằng
A.
0
45 .
B.
0
90 .
C.
0
30 .
D.
0
60 .
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cầu
S
có tâm
1; 0; 3I
và bán kính
5R
A.
22
2
1 35x yz 
. B.
22
2
1 3 25x yz 
.
C.
22
2
1 3 25x yz 
. D.
22
2
1 35x yz 
.
Câu 23. Cho
Fx
là một nguyên hàm của hàm
fx
, biết
01F
2
0
2f x dx 
. Giá trị F(2) bằng.
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
0
.
Câu 24. Cho tập hợp
A
có 10 phần tử. Hỏi
A
có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử?
A.
6
10
. B.
6
P
. C.
6
10
A
. D.
6
10
C
.
Câu 25. Cho hàm số
y fx
liên tục trên
và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ.
Hàm số
y fx
có bao nhiêu điểm cực đại?
A.
2
B.
4
C.
3
D.
1
Câu 26. Khối hộp chữ nhật
.ABCD A B C D

với
3AB
,
4AD
,
5AA
có thể tích bằng
A.
. B.
10
. C.
60
. D.
.
Câu 27. Một khối cầu có thể tích bằng . Bán kính của khối cầu đó là
A. . B. . C. . D. .
Câu 28. Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
đều cạnh
a
, cạnh bên
SA ABC
,
2SA a
. Khi đó,
thể tích khối chóp là
A.
3
6
4
a
. B.
3
6
6
a
. C.
3
6
12
a
. D.
3
6a
.
Câu 29. Cho hàm số
32
y ax bx cx d 
đồ thị đường cong trong hình vẽ bên dưới. Tọa độ giao
điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục tung là điểm nào trong các điểm sau đây?
A.
1; 0P
. B.
1; 0M
. C.
2; 0N
. D.
0; 2Q
.
Câu 30. Cho số phức
12zi
. Phần ảo của số phức
z
là.
A.
B.
2
. C.
2
. D.
2.i
32
3
π
R
32R =
22
3
R =
4R =
2R =

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán cụm trường Yên Phong, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán cụm trường Yên Phong, Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Hi vọng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Toán.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Toán cum trường Yên Phong, Bắc Ninh

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11C21A31B41A
2D12A22C32B42A
3C13A23C33D43B
4D14B24D34D44B
5C15C25A35C45C
6A16A26C36B46A
7D17C27D37A47C
8D18B28C38B48A
9A19A29D39D49B
10A20A30B40A50B
Đánh giá bài viết
1 396
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm