Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics - Smart 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh Phonics Smart 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 theo chương trình sách Phonics Smart năm 2021 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 2 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án được biên tập bám sát chương trình Phonics Smart 2 Unit 7 - 13 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Read and match. 

T

V

1. ___iolin
2. ___est
3. Robo___
4. ___welve
5. ___an

II. Fill the blanks. 

c ; r ; b ; d ; w ;

1. I'd like a pink _ike.

2. The clock is on the _all.

3. The _obot is at the window.

4. I want a yellow _ress.

5. The _up is on the table.

III. Reorder. 

1. at/ window/ are/ The/ the/ kittens/ ./

_____________________________

2. ox/ The/ four/ legs/ got/ ./

_____________________________

3.  sing/ Let's/ ./

_____________________________

4. grandpa/ This/ my/ is/ ./

_____________________________

5. I/ like/ pink/ 'd/ bag/ a/ ./

_____________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - Violin;

2 - Vest;

3 - Robot;

4 - Twelve;

5 - Van;

II. Fill the blanks.

c ; r ; b ; d ; w ;

1. I'd like a pink _b_ ike.

2. The clock is on the _w_all.

3. The _r_obot is at the window.

4. I want a yellow _d_ress.

5. The _c_up is on the table.

III. Reorder.

1 - The kittens are at the window.

2 - The ox has got four legs.

3 - Let's sing.

4 - This is my grandpa.

5 - I'd like a pink bag.

Trên đây là Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 Phonics - Smart 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 2.755
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm