Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đăk Lăk năm học 2013 - 2014 môn Toán

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức đề làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đăk Lăk năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐĂK LĂK

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 25/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,5 điểm)

1) Rút gọn biểu thức:

2) Chứng minh rằng: ; với x > 0, y > 0 và x # y

Câu 2: (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình

2) Giải phương trình:

Câu 3: (2,0 điểm)

Cho phương trình x2 + 2(m + 1)x + m2 = 0 (m là tham số)

1) Tìm m để phương trình có nghiệm.

2) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho x12 + x22 - 5x1x2 = 13

Câu 4: (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O), đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By của đường tròn. M là một điểm trên đường tròn (M khác A, B). Tiếp tuyến tại M của đường tròn cắt Ax, By lần lượt tại P, Q.

1) Chứng minh rằng: tứ giác APMO nội tiếp.

2) Chứng minh rằng: AP + BQ = PQ.

3) Chứng minh rằng: AP.BQ=AO2

4) Khi điểm M di động trên đường tròn (O), tìm các vị trí của điểm M sao cho diện tích tứ giác APQB nhỏ nhất.

Câu 5: (1,0 điểm)

Cho các số thực x, y thỏa mãn: x + 3y = 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = x2 + y2 + 16y + 2x

Đánh giá bài viết
9 6.273
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 10 Xem thêm