Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2016 - 2017

Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2016 - 2017. Nội dung đề thi bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Tham khảo tài liệu để các bạn củng cố kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giải đề và biết cách phân bổ thời gian hợp lý trong bài thi. Chúc các bạn luyện thi thật tốt và đạt kết quả cao trong những vòng tiếp theo của kì thi Violympic Toán!

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 12 năm học 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12

Trả lời: ... < ... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <...

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 có nghiệm là:

A. 2/5 B. 12/5 C. -(12/5) D. -(2/5)

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Với f(x) = -3, thì x nhận giá trị nào sau đây

A. 1 B. -2 C. 2 D. 3

Câu 3: Tính Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12

A. 0,045 B. 0,675 C. 0,0225 D. 0,225

Câu 4: Cho Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 Tìm x > 1 sao cho P = - 4.

Trả lời: x = ...

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 C. 2 D. -2

Câu 5: Căn bậc hai số học của 20 là

A. √20 B. 2√10 C. -2√10 D. -√20

Câu 6: Cho Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 Tìm x > 1 sao cho P = - 4.

Trả lời: x = ...

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 7: Tính: 4. √(-0,5)2

A. -20 B. 2 C. 20 D. -2

Câu 8: Tập hợp tất cả các giá trị của x để biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 đạt giá trị nguyên là:

A. {0; 4; 9} B. {0, -4; -9} C. {4; 9} D. 0; 4; 9

Câu 9: Tính Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12

A. 3 - 4√2 B. 5 - 3√2 C. 5 -√2 D. 2√2 + 1

Câu 10: Cho đường thẳng d: y = -x + 1 và điểm M (0; 1). Khoảng cách từ M tới đường thẳng d là ...

A. 0 B. 1 C. √2 D. 2

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Căn bậc hai số học của 144 là

Câu 2: Tính: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12

Câu 3: Tính sin150 - cos 750

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 12cm, tanB = 3/4. Vậy AC = ...cm

Câu 5: Giá trị của x thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12

Câu 6: Tính Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12

Câu 7: Tính: (sinα + cosα)2 + (sinα - cosα)2 = ...

Câu 8: Tính Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12

Câu 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12

Trả lời: Giá trị nhỏ nhất của A là ...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2016 - 2017

Bài 1

Trả lời: 10 < 4 < 9 < 7 < 1 < 8 < 3 < 6 < 5 < 2; (10) < (4) < (9) < (7) < (1) < (8) < (3) < (6) < (5) < (2)

Bài 2

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: A

Câu 5: A

Câu 6: C

Câu 7: B

Câu 8: A

Câu 9: D

Câu 10: A

Bài 3

Câu 1: 12

Câu 2: 1

Câu 3: 0

Câu 4: 9

Câu 5: 64

Câu 6: 1

Câu 7: 2

Câu 8: 4

Câu 9: 2

Đánh giá bài viết
1 1.234
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm