Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (1)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (1) 941 KB 28/02/2017 2:37:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (1) - Toán song ngữ lớp 1 Phép cộng với nhiều dạng bài tập như: Count and Add the pictures up to 10, Add the dots on the 2 Dice, Add the dots on a Domino,.. chắc chắn sẽ giúp các em học tốt môn Toán Tiếng Anh này.
Xem thêm các thông tin về Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (1)
Tiếng Anh lớp 1 Xem thêm