Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (1)

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (1)

Toán song ngữ lớp 1 Phép cộng giúp phát huy được tính tích cực của học sinh hoạt động trong giờ học, và cung cấp đầy đủ các nội dung chính của học Phép cộng trong phạm vi 20 như về khái niệm ban đầu về phép cộng, ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 20, tính cộng trong phạm vi 20. Hy vọng, bộ tài liệu sẽ hữu ích cho việc dạy và học của các thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có tiết học hay.

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: 2 Digit Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Compare and Order numbers up to 100

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Comparing & Ordering

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Numbers & Counting

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Writing Numbers up to 100

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Skip Counting by 1 Digit

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Odd & Even Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Ordinal Numbers

Toán Tiếng Anh lớp 1: Tổng hợp đầy đủ các nội dung quan trọng.

Toán tiếng anh lớp 1

Đánh giá bài viết
3 6.478
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm