Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Writing Numbers up to 100

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Writing Numbers up to 100

Nếu nắm một vài quy luật và nhớ các số thứ tự từ 1 - 10 trong tiếng Anh thì các em học sinh có thể dễ dàng viết bất kỳ số nào trong tiếng Anh. Sau đây là Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Writing Numbers up to 100, đếm số đến 100, kiểm tra lại kiến thức các bé đã được học.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài tập Tiếng Anh trẻ em: Family

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Numbers & Counting

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Writing Numbers up to 100

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1

Toán lớp 1 Song ngữ Việt - Anh

Toán lớp 1 Song ngữ Việt - Anh

Toán tư duy lớp 1

Bộ sách toán song ngữ lớp 1

Bộ sách toán song ngữ lớp 1

Toán lớp 1: Toán song ngữ - phép cộng trong phạm vi 5

Toán lớp 1: Toán song ngữ - phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 3

Phép cộng trong phạm vi 4

Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Đánh giá bài viết
1 2.108
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm