Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 4 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo tứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: There are 8 packs of cookies, each of them weighs 150g. There are also 4 packs of candies, each of them weighs 200g. How many kilograms of cookies and candies are there altogether?

Câu 2: Convert: 2 hours = ...... minutes

Câu 3: Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 1 to 7?

Câu 4: The average of the natural numbers from 9 to 21 is ......

Câu 5: Write down the greatest odd 3 - digit number

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Find the value of x such that x - 3925 = 1559

Câu 2: Find the value of x such that x - 3925 = 1527

Câu 3: The average of all even numbers that are smaller than 1000 is ...

Câu 4: The average of five consecutive numbers is 105. Find the greatest number?

Câu 5: The last digit of the product 2 x 4 x 6 x ... x 78 is ......

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

20 < 12 < 19 < 11 < 16 < 8 < 6 < 9 < 15 < 1 < 13 < 2 < 14 < 18 < 17 < 4 < 10 < 3 < 5 < 7

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 2 Câu 2: 120

Câu 3: 4 Câu 4: 15 Câu 5: 999

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 5484 Câu 2: 5452

Câu 3: 499 Câu 4: 107 Câu 5: 0

Đánh giá bài viết
1 1.788
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm