Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: 2 Digit Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: 2 Digit Numbers

Toán lớp 1 - So sánh, đếm, viết các số có hai chữ số được trình bày hệ thống, ngắn gọn giúp các em học sinh hiểu được cách so sánh các số có hai chữ số, kỹ năng đọc, viết, so sánh các số có 2 chữ số. Mời quý thầy cô giáo tham khảo nhằm mang lại cho các em học sinh một tiết học Toán thú vị.

Toán 1 So sánh các số có hai chữ số

Giáo án toán 1 số có hai chữ số

Toán lớp 1: Toán song ngữ

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Writing Numbers up to 100

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Skip Counting by 1 Digit

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Odd & Even Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Ordinal Numbers

Toán tư duy lớp 1

Bộ sách toán song ngữ lớp 1

Đánh giá bài viết
1 4.131
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm