Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Comparing & Ordering

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Comparing & Ordering

Qua bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Comparing & Ordering - Toán song ngữ lớp 1 So sánh và sắp xếp theo thứ tự, các em học sinh sẽ nắm chắc hơn cách so sánh các số có hai chữ số, kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số. Hy vọng, bộ sưu tập những bài tập Toán 1 này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho việc tự học tại nhà của các em học sinh và tài liệu tham khảo cho việc thiết kế bài giảng của quý thầy cô giáo.

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Numbers & Counting

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Writing Numbers up to 100

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Skip Counting by 1 Digit

So sánh các số có hai chữ số Toán 1

So sánh các số có hai chữ số toán lớp 1

Giáo án lớp 1 môn Toán

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Odd & Even Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Ordinal Numbers

Giáo án Toán lớp 1 - So sánh các số có hai chữ số

Toán lớp 1 Song ngữ Việt - Anh

Đánh giá bài viết
1 3.326
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm