Bảng nhận biết các chất hữu cơ bài tập có đáp án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bảng nhận biết các chất hữu cơ là tổng kết các thuốc thử thường dùng và hiện tượng thu được khi nhận biết các hợp chất hữu cơ. Hi vọng với tài liệu này, các bạn có thể giải quyết nhanh gọn các câu hỏi về nhận biết các hợp chất hóa học, củng cố kiến thức cũng như đạt điểm tối đa về phần này trong các bài thi THPT QG môn Hóa

Thi THPT QG

Xem thêm