Các phương tiện giao thông bằng tiếng Anh

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Các phương tiện giao thông bằng tiếng Anh 263 KB 14/01/2021 3:46:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Từ vựng tiếng Anh về Các loại phương tiện giao thông tổng hợp tất tần tật các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không và các phương tiện giao thông công cộng bằng tiếng Anh.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm