Nhận xét môn Âm nhạc theo Thông tư 27

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
94,2 KB 29/12/2020 9:47:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cách ghi nhận xét học bạ môn Âm nhạc theo Thông tư 27 là mẫu tài liệu được VnDoc sưu tầm sẽ giúp các thầy cô giáo viên Tiểu học có tài liệu tham khảo khi nhận xét, để đánh giá nhận xét kết quả học tập, năng lực và phẩm chất, ý thức học sinh sau mỗi kỳ học, mỗi năm học.
Xem thêm các thông tin về Nhận xét môn Âm nhạc theo Thông tư 27

Văn bản giáo dục

Xem thêm